2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη διεπιστημονικών ερευνητικών ομάδων στο ΚΕΔΕΚ

Η Επιτροπή ΚΕΔΕΚ ανακοίνωσε στις 27 Απριλίου 2016 τη δεύτερη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη διεπιστημονικών ερευνητικών ομάδων στο ΚΕΔΕΚ.
 
Η πρόσκληση αφορούσε στην υποβολή προτάσεων για ένταξη διεπιστημονικών ερευνητικών ομάδων:
(α) Eρευνητικών δραστηριοτήτων
(β) ‘Iδρυσης Κεντρικών Εργαστηριακών Υποδομών και
(γ) Παροχής Υπηρεσιών
 
 
Η προθεσμία υποβολής προτάσεων έληξε την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016.
 
Υποβλήθηκαν 14 προτάσεις.

 

Συνημμένα αρχεία:
Research
Core facilities
Services