Ομάδες ΚΕΔΕΚ

Έπειτα από πέντε (5) προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, έχουν ενταχθεί στο ΚΕΔΕΚ οι παρακάτω 22 ερευνητικές ομάδες:

Ασύρματα και Φωτονικά Συστήματα και Δίκτυα

WinPhos

Συντονιστής

Νικόλαος Πλέρος - Επίκουρος καθηγητής
Δείτε Περισσότερα

Βιώσιμες Αγροδιατροφικές Εφοδιαστικές Αλυσίδες

SASC

Συντονιστής

Δημήτριος Βλάχος - Kαθηγητής
Δείτε Περισσότερα

Γονιδιωματική / Επιγενετική Ανάλυση και Μεταφραστική Έρευνα

GENeTres

Συντονιστής

Γεώργιος Τζημαγιώργης - Καθηγητής
Δείτε Περισσότερα

Έρευνα και Ανάπτυξη Προηγμένων Υλικών

CERDAM

Συντονιστής

Νικόλαος Μιχαηλίδης - Καθηγητής
Δείτε Περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Μη-επανδρωμένων Αεροχημάτων

UAV-iRC

Συντονιστής

Κύρος Υάκινθος - Καθηγητής
Δείτε Περισσότερα

Θαλάσσια Οικοσυστήματα, Αλιεία και Υδατοκαλλιέργειες

MARINOMICS

Συντονιστής

Αθανάσιος Τσίκληρας - Καθηγητής
Δείτε Περισσότερα

Κέντρο Καινοτομίας στην Προηγμένη Θεραπευτική

CIATHER

Συντονιστής

Δημήτριος Φατούρος - Καθηγητής
Δείτε Περισσότερα

Λειτουργική Πρωτεϊνωματική Ανάλυση και Βιολογία Συστημάτων

FunPAth

Συντονιστής

Μιχάλης Αϊβαλιώτης - Αναπληρωτής καθηγητής
Δείτε Περισσότερα

Παρακολούθηση & Πρόγνωση Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος

ATMOS

Συντονιστής

Δημήτριος Μελάς - Καθηγητής
Δείτε Περισσότερα

Υβριδικά Ανόργανα – Οργανικά και Νανοσύνθετα Υλικά

NanoHybrid

Συντονιστής

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης - Καθηγητής
Δείτε Περισσότερα

Χαρακτηρισμός Καταλυτικών Μετατροπέων

LC3

Συντονιστής

Ζήσης Σαμαράς - Καθηγητής
Δείτε Περισσότερα

Ψηφιακή Αποτύπωση και Κατασκευή με Πρόσθεση Υλικού

DRAM

Συντονιστής

Γεώργιος Σαββαΐδης - Καθηγητής
Δείτε Περισσότερα