Επικοινωνία

Γραφείο Γραμματειακής &

Διοικητικής Υποστήριξης

Ανδρεάδου Αριάδνη

Τηλ: 2310 990580

E-mail: kedek_info@auth.gr

Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης

Βανιώτης Δημήτρης 

Τηλ: 2310 990587

E-mail: kedek_support@auth.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

ΚΕΔΕΚ ΑΠΘ, Balkan Center, Κτίρια Α και Β

10ο χλμ Θεσ/νίκης-Θέρμης, Τ.Θ. 8318

Τ.Κ. 57001