Επικοινωνία

Γραφείο Γραμματειακής & Διοικητικής Υποστήριξης

Ανδρεάδου Αριάδνη

Τηλ: 2310 990580
E-mail: kedek_info@auth.gr

Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης

Βανιώτης Δημήτρης

Τηλ: 2310 990587
E-mail: kedek_support@auth.gr

ΚΕΔΕΚ ΑΠΘ, Balkan Center, Κτίρια Α και Β 10ο χλμ Θεσ/νίκης-Θέρμης, Τ.Θ. 8318 Τ.Κ. 57001