Οι τέσσερις διεπιστημονικές ομάδες που εντάσσονται στο ΚΕΔΕΚ στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης

Η Επιτροπή του ΚΕΔΕΚ, ολοκληρώνοντας τις διαδικασίες αξιολόγησης των συνολικά οκτώ προτάσεων που υποβλήθηκαν κατά την 3η  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι οι τέσσερις διεπιστημονικές ομάδες που εντάσσονται στο ΚΕΔΕΚ είναι οι εξής:

 1. Ερευνητικό Κέντρο Μη-επανδρωμένων Αεροχημάτων
  Συντονιστής: Κύρος Υάκινθος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
 2. Ηλεκτρομαγνητικές Μετρήσεις
  Συντονιστής: Θεόδωρος Σαμαράς, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής
 3. Εργαστήριο Μελέτης Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων
  Συντονίστρια: Μαγδαληνή Τσολάκη, Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής
 4. Ομάδα Λειτουργικής Πρωτεϊνωματικής Ανάλυσης και Βιολογίας Συστημάτων
  Συντονιστής: Μιχάλης Αϊβαλιώτης, Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής