Ιουν-Ιουλ 2015: Συναντήσεις της Επιτροπής ΚΕΔΕΚ με ερευνητές-μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ

Η Επιτροπή ΚΕΔΕΚ, στο πλαίσιο της ενημέρωσης και της κινητοποίηση του ερευνητικού δυναμικού του Πανεπιστημίου στη κατεύθυνση της συγκρότησης διεπιστημονικών ομάδων κατάλληλων να υποβάλλουν και να υλοποιήσουν υψηλής ποιότητας ερευνητικές προτάσεις, πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής Ερευνών, έχουν έντονη και διαρκή ερευνητική δραστηριότητα. Κατά την αρχική φάση (τέλη Ιουνίου-αρχές Ιουλίου 2015) πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις μελών ΔΕΠ ανά ερευνητική περιοχή στην οποία κατατάσσεται η έρευνα τους σύμφωνα με τις 7 ερευνητικές περιοχές του ΚΕΔΕΚ. Στις συναντήσεις αυτές μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν του παριστάμενους για θέματα που αφορούν στην οργάνωση λειτουργίας του Κέντρου, στη διαδικασία αποδοχής και εγκατάστασης ερευνητικών ομάδων σε αυτό, σε θέματα των διεπιστημονικών/διατμηματικών οργάνων του Πανεπιστημίου, κ.ά. Στις συναντήσεις προσκλήθηκαν περί τα 180 μέλη ΔΕΠ, ενώ τις παρακολούθησαν περίπου 110 άτομα. Τα προσκεκλημένα στις συναντήσεις αυτές μέλη ΔΕΠ αναμένεται να λειτουργήσουν ως μέσο διάχυσης της πληροφορίας που θα λάβουν σχετικά με το ΚΕΔΕΚ.

Κατά τη δεύτερη φάση (αρχές Σεπτεμβρίου 2015) θα πραγματοποιηθεί μία γενική συνάντηση εργασίας όλων των προσκεκλημένων στις αρχικές συναντήσεις, έτσι ώστε να ανταλλαγούν ιδέες, πληροφορίες και προτάσεις και να τεθούν οι βάσεις της δημιουργίας των διεπιστημονικών ομάδων.