Ψηφιακή Αποτύπωση και Κατασκευή με Πρόσθεση Υλικού

 •  

  Ψηφιακή Αποτύπωση και Κατασκευή με Πρόσθεση Υλικού

  Digital Representation and Additive Manufacturing (DRAM)

   

  Η ομάδα DRAM μελετά και κατασκευάζει με Πρόσθεση Υλικού πλαστικά και μεταλλικά αντικείμενα. Απευθύνεται στον Ιδιωτικό αλλά και Δημόσιο Τομέα. Με σύντομες διαδικασίες τα αντικείμενα παράγονται άμεσα. Επίσης σαρώνονται και μετρούνται με ακρίβεια αντικείμενα.

   

  Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ
  • Τμήμα Οδοντιατρικής ΑΠΘ
  • Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ
  • Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ

   

   


 •  

  Η ομάδα ασχολείται με τα εξής ερευνητικά θέματα:

  • Σχεδιασμός προϊόντων ιατρικού, οδοντιατρικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.
  • Ανάπτυξη και σχεδιασμός προϊόντων με πρόσθετο κριτήριο τη δυνατότητα παραγωγής με
  • τρισδιάστατη εκτύπωση.
  • Βελτιστοποιημένη παραγωγή προτύπων και λειτουργικών εξαρτημάτων με χρήση τεχνολογιών τρισδιάστατης εκτύπωσης συνδυαζόμενη με έλεγχο διαστάσεων.
  • Αποτύπωση αντικειμένων με οπτικές μεθόδους.
  • Άμεση παραγωγή προϊόντων σε μικρές σειρές από αρχεία *.stl.

   

   


 •  

  Μέλη ΔΕΠ
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ
  ΠΑΛΑΓΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Οδοντιατρικής ΑΠΘ
  ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ
  ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
  Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ

   

   


 •  

  Στόχοι των δράσεων της ομάδας DRAM είναι:

  • Η συνεργασία με Πανεπιστημιακούς Φορείς, Ιδιωτικό Τομέα, Ερευνητικά Κέντρα και Startups.
  • Η διάδοση της  χρήσης και σχεδίασης με πρόσθεση υλικού και η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της.
  • Η διερεύνηση των μεθόδων παραγωγής με Πρόσθεση υλικού και την χρήση στα παραχθέντα αντικείμενα προηγμένων μεθόδων βελτιστοποίησης.

   

   

   


 •  

  Άτομο επικοινωνίας : Αθανάσιος Μιχαηλίδης, Καθηγητής (Συντονιστής)
  Τηλέφωνο : +30 2310 996073
  Email : amih@meng.auth.gr