Χαρακτηρισμός Καταλυτικών Μετατροπέων

 •  

   

  Εργαστήριο για το Χαρακτηρισμό Καταλυτικών Μετατροπέων

  Lab for the Characterization of Catalytic Converters (LC3)

   

  Το Εργαστήριο LC3 αποτελεί κομμάτι του Κέντρου Αριστείας για τις Μελλοντικές Περιβαλλοντικές Επιδόσεις των Οχημάτων (Centre of Excellence for Future Vehicle Environmental Performance - FuVEP), σκοπός του οποίου είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης σε πόρους και εγκαταστάσεις και η υποστήριξη της διεπιστημονικής έρευνας υψηλής ποιότητας προς την ανάπτυξη τεχνολογιών που αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση του περιβαλλοντικού χαρακτήρα των οχημάτων.

   

  Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ
  • Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
  • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ

   


 •  

  Η ομάδα ασχολείται με τα εξής ερευνητικά θέματα:

  • Συστήματα αντιρρύπανσης με καινοτόμο σχεδίαση χαμηλού κόστους και τεχνολογίες διάγνωσης δυσλειτουργιών τους επί του οχήματος.
  • Καινοτόμα συστήματα μέτρησης για έλεγχο ρύπων επί του οχήματος.
  • Εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης στο δρόμο.
  • Οπτικές μέθοδοι μελέτης καύσης και ροής μέσα στον κύλινδρο εμβολοφόρου κινητήρα.
  • Ανάπτυξη βιοκαυσίμων κατάλληλων για κινητήρες βενζίνης απευθείας έγχυσης, για χαμηλή κατανάλωση και μειωμένες εκπομπές ρύπων.

   


 •  

  Μέλη ΔΕΠ
  Ζήσης Σαμαράς Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ
  Γρηγόριος Κολτσάκης
  Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ
  Ανανίας Τομπουλίδης
  Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ
  Παναγιώτης Πιστικόπουλος
  ΕΔΙΠ, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ

   

   


 •  

  Στόχοι των δράσεων της ομάδας είναι:

  • Η δημιουργία δικτύου ερευνητών από διαφορετικά επιστημονικά πεδία και η εμπέδωσή της στο εθνικό σύστημα καινοτομίας ως ο κύριος παίκτης σε θέματα αυτοκίνησης, επιτυγχάνοντας θετικές εισροές νέων επιστημόνων και ευκαιρίες για δημιουργία νέων συνεργαζόμενων ερευνητικών ομάδων σε συμπληρωματικά αντικείμενα.
  • Η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για μελλοντικές συνεργασίες των εταίρων της Ερευνητικής Υποδομής με τρίτους σε μελλοντικά εθνικά ή ευρωπαϊκά έργα χρηματοτοδοτούμενης έρευνας ή κινητικότητας ερευνητών.
  • Η διάχυση της γνώσης σε όλη την επιχειρηματική κοινότητα προς ανάλογη αξιοποίηση χάρη στην εφαρμογή πολιτικής Ανοικτής Πρόσβασης χρηστών στις υποδομές της FuVEP.
  • Η ανάπτυξη διαφοροποιημένων/βελτιωμένων προϊόντων/υπηρεσιών τεχνολογικής αιχμής για την εξυπηρέτηση κλάδων που συνδέονται με την αυτοκινητοβιομηχανία.
  • Η εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών προσπαθειών (για παράδειγμα δημιουργία τεχνοβλαστών, υπηρεσίες δοκιμών και σχετικές μελέτες).

   


 •  

  Άτομο επικοινωνίας : Ζήσης Σαμαράς, Καθηγητής (Συντονιστής)
  Τηλέφωνο : +30 2310 996014
  Email : zisis@meng.auth.gr