Πολιτισμοί της Διατροφής στην Αρχαία Ευρώπη

 •  

  Πολιτισμοί της Διατροφής στην Αρχαία Ευρώπη

  Investigating the Food Cultures of Ancient Europe: An Interdisciplinary investigation of plant ingredients,  culinary transformation and evolution through time

  http://plantcult.web.auth.gr/en/

   

  Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  • Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ
  • Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ
  • Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ
  • Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ
  • Institute of Botany, University of Hohenheim, Stuttgart, Germany.
  • Institute for Prehistory and Archaeological Science, Basel University, Switzerland.
  • Austrian Archaeological Institute of the Austrian Academy of Sciences

 •  

  Η ερευνητική δραστηριότητα των μελών της ομάδας είναι:

  • Η αρχαιοβοτανική μελέτη φυτικών καταλοίπων τροφής, εξετάζοντας:
   • μακρο-καταλοίπα φυτικών τροφών μέσα από τη συστηματική καταγραφή και εξέταση με τη χρήση στερεοσκοπίου και ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης
   • μικρο-κατάλοιπα (αμυλόκοκκοι, φυτόλιθοι) φυτών που συλλέγονται από αγγεία ή εργαλεία άλεσης
  • Η μελέτη των εργαλείων άλεσης που συνδέονται με την επεξεργασία φυτικών συστατικών συνδυάζοτας τη μακροσκοπική παρατήρηση με τη μελέτη των ιχνών χρήσης και τη βιβλιογραφική έρευνα
  • Η μελέτη των μαγειρικών αγγείων: μελέτη αρχαιολογικού υλικού, τεχνολογικές αναλύσεις και αναλύσεις καταλοίπων
  • Η μελέτη των μαγειρικών εγκαταστάσεων (εστίες και φούρνοι): εξετάζονται ο τρόπος λειτουργίας τους καθώς και η χρήση του ενδοκοινοτικού χώρου σε σχέση με το μαγείρεμα της τροφής
  • Η μελέτη των αρχαίων κειμένων και εθνογραφίας : πληροφορίες για τα φυτικά συστατικά και τους πιθανούς τρόπους επεξεργασίας και μαγειρέματος
  • Πειραματική διερεύνηση επεξεργασίας και μαγειρέματος φυτικών τροφών

   


 • Μέλη ΔΕΠ
  ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΛΑΜΩΤΗ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ) Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ
  ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΓΔΕΛΗΣ Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ
  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΗ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ
  ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΥΝΤΙΚΟΓΛΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ
  ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Καθηγητής, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ
  ΣΠΑΤΑΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Καθηγητής, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ
  ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ
  ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΙΔΟΥ Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ
  Εταίροι
  STEFANIE JACOMET Professor, University of Basel
  HANS-PETER STIKA Research Assistant, Hohenheim University
  ANDREAS HEISS Research Assistant, Vienna University
  Άλλα 43 μέλη, από το ΑΠΘ και διάφορα πανεπιστήμια της Ευρώπης

 •  

  Οι στόχοι και οι δράσεις της ομάδας PlantCult είναι:

  • Ο εντοπισμός των μαγειρικών πρακτικών και ταυτοτήτων της προϊστορικής Ευρώπης, των αλλαγών τους στο χρόνο καθώς και του ρόλου τους στη διαμόρφωση του κοινωνικού τοπίου για μεγάλες χρονικές περιόδους  από τη Νεολιθική  (7η χιλ. π.Χ.) ως την Εποχή του Σιδήρου (1η χιλ. π.Χ.),
  • Η ανάπτυξη  καινοτόμου μεθοδολογίας για τη μελέτη φυτικών καταλοίπων τροφής και μαγειρικών πρακτικών στην προϊστορική Ευρώπη, μέσω της συνδυαστικής μελέτης των τελικών προϊόντων (φαγητών) και του συναφούς εξοπλισμού.

   


 •  

  Άτομο επικοινωνίας: Σουλτάνα-Μαρία Βαλαμώτη, Καθηγήτρια (Συντονίστρια)
  Τηλέφωνο: +30 2310 997310
  Email: sval@hist.auth.gr