Ομάδα Βιοανάλυσης και Τεχνολογιών OMICS

 •  

  Ομάδα Βιοανάλυσης και Τεχνολογιών OMICS

  Bioanalysis and Omics (BIOMIC)

   http://biomic.web.auth.gr/ 

   

  Η ομάδα BIOMIC στοχεύει σε έρευνα αιχμής και παροχή υπηρεσιών στο διεπιστημονικό πεδίο της βιονάλυσης και των τεχνολογιών –omics,  το οποίο αποτελεί ζωτικό και αναπόσπαστο μέρος μεγάλου μέρους της παγκόσμιας R&D δραστηριότητας, μέσα από τη συνένωση δυνάμεων, διαφορετικών ειδικοτήτων, εμπειρίας, υλικών και ανθρώπινων πόρων. Οι κύριες κατευθύνσεις –πεδία δράσεις του κέντρου ΒΙΟΜΙC εντοπίζονται σε:

  1. Εύρεση βιοδεικτών σε θέματα υγείας, διατροφής και τροφίμων.
  2. Ανάπτυξη και παροχή αναλυτικών υπηρεσιών στο πεδίο κλινικών μελετών φάσης Ι και ΙΙ, βιοϊσοδυναμίας -βιοδιαθεσιμότητας φαρμακευτικών ουσιών που προορίζονται για άνθρωπο και ζώα καθώς και προσδιορισμό καταλοίπων από χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών σε ζώα.
  3. Έλεγχος ποιότητας ιατρικών και κτηνιατρικών φαρμακευτικών σκευασμάτων.
  4. Βιο-φαρμακευτική ανάλυση και αναλυτική τοξικολογία στον τομέα της δημόσιας υγείας.
  5. Ανάπτυξη και παροχή αναλυτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πεδίο  περιβαλλοντικού ελέγχου.
  6. Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών στην ανάλυση δεδομένων μεγάλου όγκου από βιολογικές μελέτες. 

   

  Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  • Τμήμα Χημείας ΑΠΘ
  • Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ
  • Τμήμα Φαρμακευτικής  ΑΠΘ
  • Τμήμα Κτηνιατρικής  ΑΠΘ
  • Τμήμα Βιολογίας  ΑΠΘ
  • Τμήμα Πληροφορικής  ΑΠΘ
  • Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμούς ΑΠΘ
  • Τμήμα Διατροφής, ΑΤΕΙΘ

 •  

  Τα πεδία ερευνητικής δραστηριότητας και γνώσης των μελών του BIOMIC το φέρουν σε πλεονεκτική θέση για την μελέτη των διεπιστημονικών θεμάτων που άπτονται της βιοαναλυσης, μεταβολομικής, γονιδιωματικής, βιοϊσοδυναμίας, κλινικής έρευνας, φαρμάκων, ανάπτυξης προηγμένων τροφίμων/ζωοτροφών, ιχνηλασιμότητα/αυθεντικότητα τροφίμων, διατροφή, έλεγχος περιβάλλοντος κ.α. ). 

  Στις καινοτόμους δράσεις περιλαμβάνονται η οργάνωση πλατφόρμας ανάλυσης με σύγχρονες ενόργανες τεχνικές (LC-MS, GC-MS, NMR), η υποδομή για επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων (big data) αυτοματοποίηση και ταχεία λήψη αποτελεσμάτων, η ανάπτυξη ειδικών τεχνικών ανάλυσης βιοδεικτών με στόχο την κλινική εφαρμογή, η δημιουργία βάσης δεδομένων για γρήγορη και ασφαλή απόφαση σε περιπτώσεις κρίσιμων περιστατικών (νοσοκομειακά δείγματα),  η γενετική βάση δεδομένων για ζωικά και φυτικά προϊόντα και  η πιστοποίηση της αυθεντικότητας τους (σε επίπεδο είδους ή και γεωγραφικής προέλευσης). 

   

   


 •  

  Μέλη ΔΕΠ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ) Καθηγητής, Τμήμα Χημεία ΑΠΘ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΚΙΟΥΛΑΚΗΣ Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΣΕΝΟΣ Καθηγητής, Τμήμα Κτηνιατρικής ΑΠΘ
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΙΚΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ
  ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΥΓΙΟΣ Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΠΘ
  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ
  ΕΛΕΝΗ ΓΚΙΚΑ Λέκτορας, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ
  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΗΛΙΔΗΣ Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ
  ΚΟΣΜΑΣ ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ
  ΣΥΜΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΝΑΔΗΣ Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Χημείας ΑΠΘ
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΙΩΤΗ Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φαρμακευτικής ΑΠΘ
  ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, ΑΤΕΙΘ
  ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας ΑΠΘ

   

   

  Ερευνητές
  Λεμονιά Βαλιάνου Δρ. Χημείας
  Δημήτριος Παλαχάνης Χημικός, MSc Βιοπληροφορική
  Όλγα Δέδα Βιο-Χημικός, MSc Βιοαναλυτική Χημεία
  Χρυσοβαλάντου Χατζηιωάννου Χημικός, ΜSc Βιοαναλυτική Χημεία
  Όλγα Μπέγου Χημικός, MSc Βιοαναλυτική Χημεία
  Νικολέττα Καραίσκου Βιολόγος, ΕΔΙΠ
  Αικατερίνη Σιώπη Διατροφoλόγος, διαιτολόγος
  Ιωάννης Καβακιώτης  Πληροφορικός, MSc Πληροφοριακά Συστήματα, MSc Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία
  Ελένη Παπακωνσταντίνου Φαρμακολόγος
  Χριστίνα Βιργιλίου Χημικός, MSc Αναλυτική Τοξικολογία

   


 •  

  Οι στόχοι και οι δράσεις της ομάδας BIOMIC είναι:

  • Έρευνα αιχμής και παροχή ερευνητικών υπηρεσιών στο δι-επιστημονικό πεδίο της βιοανάλυσης και των τεχνολογιών –omics
  • Εξοπλισμός εργαστηρίου με τεχνολογίες αιχμής (LC-MS/MS, GC-MS, PCR, CE, HPLC), συνεργασία με εταιρίες οργάνων
  • Ανάπτυξη & επικύρωση αναλυτικών πρωτοκόλων για εφαρμογή στις βιοεπιστήμες, διατροφή κ.α.
  • Προηγμένες Αναλύσεις Omics στο πεδίο εύρεση βιοδεικτών σε θέματα υγείας, διατροφής και τροφίμων
  • Ανάπτυξη: Λογισμικού-Αλγορίθμων, Βάσεων δεδομένων, Bio-Sample Banks
  • Ανάλυση δεδομένων μεγάλου όγκου από βιολογικές μελέτες, Machine Learning / Data Mining, Decision Support
  • Tailor made λύσεις: πειραματικός σχεδιασμός, ενδελεχής ανάλυση-χαρακτηρισμός-κατηγοριοποίηση δειγμάτων, επεξεργασία δεδομένων, στατιστική, βιοχημική ερμηνεία (pathway analysis).
  • Κλινικές μελέτες φάσης Ι -ΙΙ, βιοϊσοδυναμία-βιοδιαθεσιμότητα

   


 •  

  Άτομο επικοινωνίας : Γεώργιος Θεοδωρίδης, Καθηγητής (Συντονιστής)
  Τηλέφωνο : +30 2310 997718
  Email : gtheodor@chem.auth.gr