Ομάδα Έρευνας στο Εκθεσίωμα και την Υγεία

 •  

  Ομάδα Έρευνας στο Εκθεσίωμα και την Υγεία

  Health and Exposome Research: Assessing Contributors to Lifetime Exposure and State of health (HERACLES)

   http://www.enve-lab.eu/

   

  Η ομάδα HERACLES είναι σημείο αναφοράς διεθνώς για την έρευνα σχετικά με την επίπτωση του εκθεσιώματος στην ανθρώπινη υγεία. Ο Συντονιστής της ομάδας HERACLES συντονίζει και το μεγαλύτερου Ευρωπαϊκό Έργο για το Περιβάλλον και την Υγεία (HEALS) ύψους συνολικού προϋπολογισμού 14,866,648.88 € στο οποίο μετέχουν 37 επιστημονικοί φορείς από όλη την ΕΕ, αλλά και τις ΗΠΑ (Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Berkeley). Η επιστημονική προσέγγιση που εφαρμόζεται στο HEALS χαίρει καθολικής αναγνώρισης από τη σχετική επιστημονική κοινότητα ως η πιο σύνθετη και προηγμένη σε διεθνή κλίμακα για την ανάλυση του εκθεσιώματος. Η ομάδα HERACLES βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) των ΗΠΑ για την ανάπτυξη της μελέτης του ανθρώπινου εκθεσιώματος, αλλά και με το Health and Exposome Research Center: Understanding Life time Exposures (HERCULES) του Πανεπιστημίου Emory (ΗΠΑ) .

   

  Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  • Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ
   • Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μηχανικής
   • Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
   • Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας και Προηγμένων Υλικών
  • Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ
   • Εργαστήριο Βιοχημείας

   


 •  

  Τα μέλη της ομάδας εργάζονται στους εξής ερευνητικούς τομείς :

  • Περιβαλλοντική υγεία
  • Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία
  • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
  • Βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων
  • Κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές επιστήμες

   

   


 •  

  Μέλη ΔΕΠ
  ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ) Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ
  ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΪΔΟΥ-ΑΝΔΡΕΟΥ Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ  Καθηγητής, Τμήμα Χημείας ΑΠΘ
  ΕΛΕΝΗ ΓΚΙΚΑ Λέκτορας, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ
  ΡΩΞΑΝΗ ΤΖΗΜΟΥ-ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΟΥ Καθηγήτρια, Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ

   

   


 •  

  Στόχος της ομάδας HERACLES είναι η ανάλυση και η κατανόηση των επιμέρους μηχανισμών της επίδρασης των περιβαλλοντικών παραγόντων στην ανθρώπινη υγεία, καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του ανθρώπου, από τη σύλληψη μέχρι το θάνατο.

  Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου απαιτείται η παροχή:

  • Περιβαλλοντικών δεδομένων, που σχετίζονται με τη ρύπανση του αέρα (εξωτερικών και εσωτερικών χώρων), του εδάφους, του νερού και των διαφόρων στοιχείων που απαρτίζουν την τροφική αλυσίδα.
  • Δεδομένων ανθρώπινης έκθεσης για τη σύνθεση του εκθεσιώματος.
  • Δεδομένων εσωτερικής δόσης στα όργανα στόχους σε διαφορετικές ηλικίες.
  • Δεδομένων που προκύπτουν από την ανάλυση βιολογικών δειγμάτων, με τεχνικές όπως η  τοξικογονιδιωματική, μεταβολομική, η ανάλυση γενετικών πολυμορφισμών και η επιγενετική.
  • Δεδομένων κλινικών ερευνών που συσχετίζουν κλινικές εκδηλώσεις με έκθεση σε περιβαλλοντικούς παράγοντες.

   

   


 •  

  Άτομο επικοινωνίας: Δημοσθένης Σαρηγιάννης, Καθηγητής (Συντονιστής)
  Τηλέφωνο: +30 2310 994562
  Emailsarigiannis@cheng.auth.gr