Μαγνητικός Χαρακτηρισμός

 •  

  Ομάδα Μαγνητικού Χαρακτηρισμού

  Magnetic Nanostructure Characterization: Technology & Applications

  http://magnacharta.physics.auth.gr/

   
  Τα μαγνητικά υλικά αποτελούν σημαντικό τμήμα τόσο της παγκόσμιας ερευνητικής προσπάθειας όσο και των σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών. Πιο συγκεκριμένα, αποτελούν α) τον θεμέλιο λίθο σε εφαρμογές μόνιμων («σκληρών») και ημιμόνιμων («μαλακών») μαγνητικών υλικών β) το βασικό συστατικό στη μαγνητική εγγραφή πληροφορίας τόσο σε επίπεδο υλικού εγγραφής (σκληρός δίσκος) όσο και στις κεφαλές ανάγνωσης και εγγραφής πληροφορίας και γ) συστατικά βιοϊατρικών συστημάτων σε μορφή νανοϋλικών.
   
  Η Ομάδα MagnaCharta στοχεύει στο να επιλύσει το πρακτικό πρόβλημα της συστηματικής καταγραφής μαγνητικών πεδίων και των παραμέτρων τους, αλλά και της εφαρμογής τους σε σύγχρονους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς, όπως είναι η μαγνητική αποθήκευση πληροφορίας και η βιοϊατρική. 
   
   

  Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  • Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ
  • Τμήμα Χημείας ΑΠΘ
  • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ

   

   


 •  

  Η ομάδα MagnaCharta ασχολείται με τα εξής ερευνητικά θέματα:

  • Μαγνητικές νανοδομές: Σύνθεση μαγνητικών νανοδομών με φυσικές (πολυστρωματικά υμένια) ή χημικές μεθόδους (νανοσωματίδια) και διαμόρφωση μαγνητικών διατάξεων με  χρήση εξωτερικών μαγνητικών πεδίων, όπου σχηματίζονται αλυσίδες μαγνητικών νανοσωματιδίων μαγνητίτη (Fe3O4).
  • Μαγνητικός χαρακτηρισμός: Για το μαγνητικό χαρακτηρισμό των νανοδομών χρησιμοποιούνται στατικά και μεταβαλλόμενα μαγνητικά πεδία (εναλλασσόμενα, περιστρεφόμενα, παλλόμενα) ενώ   καταγράφεται η επίδραση του μαγνητικού πεδίου στα μαγνητικά χαρακτηριστικά των υλικών αλλά και στις σχετιζόμενες με αυτά ιδιότητες όπως είναι οι ηλεκτρικές, οπτικές, θερμικές και μηχανικές.
  • Τεχνολογία και Εφαρμογές: Μαγνητική Υπερθερμία: Η αντιμετώπιση του καρκίνου μέσω θερμικού σοκ με την εφαρμογή εναλλασσόμενου μαγνητικού πεδίου σε μαγνητικά νανοσωματίδια.

   

   

   

   


 •  

  Μέλη ΔΕΠ
  ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΕΡΗΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ) Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ
  ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής
  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής
  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής

   

   


 •  

  Ο κύριος στόχος της ομάδας είναι να επιλύσει το πρακτικό πρόβλημα της συστηματικής καταγραφής μαγνητικών πεδίων και των παραμέτρων τους, αλλά και της εφαρμογής τους σε σύγχρονους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς, όπως είναι η μαγνητική αποθήκευση πληροφορίας και η βιοϊατρική.

   


 •  

  Άτομο επικοινωνίας: Μαυροειδής Αγγελακέρης, Αναπληρωτής καθηγητής (Συντονιστής)
  Τηλέφωνο: +30 2310 998172
  Email: agelaker@auth.gr