Ηλεκτρομαγνητικές Μετρήσεις

 •  

  Ηλεκτρομαγνητικές Μετρήσεις

  Electromagnetic Measurements (EMMETRON)

   

  Η ομάδα Ηλεκτρομαγνητικών Μετρήσεων (EMMETRON) του Εργαστηρίου Ραδιοεπικοινωνιών (ΕΡα) του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ., σύμφωνα με τη διαπίστευσή του εργαστηρίου κατά ΕΛΟΤ/ΕΝ/ISO 17025, έχει τη δυνατότητα να διενεργεί μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων υψηλών συχνοτήτων στην περιοχή 75MHz - 3GHz. Επιπλέον οι παρεχόμενες υπηρεσίες του ΕΡα, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:  μέτρηση των επιπέδων των χαμηλόσυχνων και υψίσυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων ευρυζωνικών σταθμών μέτρησης, ανάπτυξη εξειδικευμένων λογισμικών για τη λειτουργία, διαχείριση, υποστήριξη και διαλειτουργικότητα δικτύων σταθμών μέτρησης, έλεγχο ραδιοφάσματος ασύρματων εκπομπών και μετρήσεις αγωγιμότητας. 

   

   


 •  

  Η ομάδα EMMETRON κατέχει πολύτιμη τεχνογνωσία τόσο στο βασικό της αντικείμενο όσο και σε άλλα που άπτονται των ερευνητικών ενδιαφερόντων των μελών της (ενδεικτικά αναφέρονται εφαρμοσμένος ηλεκτρομαγνητισμός, εμβιοηλεκτρομαγνητισμός, σχεδίαση και υλοποίηση κεραιών, ασύρματες επικοινωνίες, διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων). Το ΕΡα, σε συνεργασία με το Δ.Π.Θ., έχει αναπτύξει τον μοναδικό ελληνικό ευρυζωνικό μετρητή της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, με την ονομασία SMS-K,, ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί σε δίκτυο αδιάλειπτης καταγραφής και δημοσιοποίησης των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον, έργο που χρηματοδοτήθηκε από τη WIND. Επιπλέον με τη συνεχή διαφοροποίηση και εξέλιξη των ασύρματων τεχνολογιών (Internet of Things, 5G δίκτυα, κλπ) απαιτείται συνεχής έλεγχος και καταγραφή του ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος, ώστε να αποτυπώνεται κατά πόσο αυτό επηρεάζεται από την εξέλιξη των τεχνολογιών. Το ΕΡα διεξάγει μετρήσεις από το 1992, έχοντας ένα πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων που μπορούν ανά πάσα στιγμή να αναδείξουν αυτές τις μεταβολές. Επιπλέον λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας και των νέων διαφορετικών ασύρματων υπηρεσιών, η ομάδα εφαρμόζει νέες τεχνικές μετρήσεων που ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις των τεχνολογιών. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει δημοσιευτεί πλήθος εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές.

   

   


 •  

  Μέλη ΔΕΠ
  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ) Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΑΛΟΣ Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ
  ΗΛΙΑΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ – ΣΙΝΟΓΛΟΥ Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ
  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ
  ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΟΥΔΟΣ Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ

   

   

   

   

   

   

   

   

  Η ομάδα Ηλεκτρομαγνητικών Μετρήσεων EMMETRON αποτελείται επίσης από τρεις (3) μεταδιδακτορικούς ερευνητές, τέσσερις (4) υποψήφιους διδάκτορες, και τέσσερις (4) τεχνικούς, κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

   

   


 •  

  Οι δραστηριότητες της ομάδας Ηλεκτρομαγνητικών Μετρήσεων έχουν ως στόχο:

  • Την παροχή πιστοποιημένων υπηρεσιών μέτρησης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο περιβάλλον,
  • Τη μελέτη του ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος και των αλλαγών σε αυτό, λόγω της εισαγωγής νέων τηλεπικοινωνιακών δικτύων,
  • Την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνικών και διαδικασιών μέτρησης της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία για υπάρχουσες και αναδυόμενες τεχνολογίες,
  • Τη χρήση υπολογιστικών μεθόδων στην εκτίμηση της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και την επικύρωσή τους με πειραματικά αποτελέσματα,
  • Την επέκταση του πεδίου διαπίστευσης της ομάδας σε μετρήσεις και άλλων ηλεκτρομαγνητικών μεγεθών.

   

   


 •  

  Άτομο επικοινωνίας: Θεόδωρος Σαμαράς (Συντονιστής)
  Τηλέφωνο: +30 2310 998232 (ΑΠΘ), +30 2310 990579 (ΚΕΔΕΚ)
  Email: theosama@auth.gr