Ερευνητική Ομάδα Ασύρματων και Φωτονικών Συστημάτων και Δικτύων

 •  

  Ερευνητική Ομάδα Ασύρματων και Φωτονικών Συστημάτων & Δικτύων (ΕΡΑΦΩΣ)

  Wireless and Photonics Systems and Networks Research Group (WINPHOS)

  http://winphos.web.auth.gr/index.php 

   

  H Ερευνητική ομάδα Ασύρματων και Φωτονικών Συστημάτων και Δικτύων (ΕΡ.Α.ΦΩ.Σ) δημιουργήθηκε το 2015 από την συνένωση των ερευνητικών ομάδων του Επίκουρου Καθηγητή Νίκου Πλέρου και της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Αμαλίας Μήλιου από το Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ, του Λέκτορα κου Κωνσταντίνου Βυρσωκινού από το Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ και του Καθηγητή Λεωνίδα Γεωργιάδη από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ερευνητικές δραστηριότητες της ομάδας μπορείτε να επισκεφθείτε τα παρακάτω links:

  http://winphos.web.auth.gr/index.php
  http://users.auth.gr/leonid/georgiadis.htm

   
  Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  • Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ
  • Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ
  • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανκών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ

   


 •  

  Το αποτέλεσμα της ερευνητικής δραστηριότητας της ομάδας αξιολογείται από τις δημοσιεύσεις της σε διακεκριμένα περιοδικά και συνέδρια παγκοσμίας εμβέλειας καθώς επίσης και την συμμετοχή της σε επιστημονικά συγγράμματα.

  Μπορείτε να βρείτε τις δημοσιεύσεις στα παρακάτω links: 
  http://winphos.web.auth.gr/index.php/publications
  http://users.auth.gr/leonid/georgiadis.htm

   


 •  

  Μέλη ΔΕΠ
  ΝΙΚΟΣ ΠΛΕΡΟΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ) Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ
  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ
  ΑΜΑΛΙΑ ΜΗΛΙΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΥΡΣΩΚΙΝΟΣ Λέκτορας, Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΩΖΙΟΣ Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ

      
  Ερευνητές
  Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΩΚΟΣ
  Δρ. ΜΑΡΙΟΣ ΓΚΑΤΖΙΑΝΑΣ
  Δρ. ΘΕΟΝΙΤΣΑ ΑΛΕΞΟΥΔΗ
  Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ
  Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΜΠΟΣ
  Υπ. Δρ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΙΤΡΗΣ
  Υπ. Δρ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΗΤΣΟΛΙΔΟΥ
  Υπ. Δρ. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ
  Υπ. Δρ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
  Υπ. Δρ. ΝΙΚΟΣ ΤΕΡΖΕΝΙΔΗΣ
  Υπ. Δρ.  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
  Υπ. Δρ. ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΡΚΟΥ

   

   

   


 •  

  Ο απώτερος στόχος της ομάδας, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα, είναι η δημιουργία μιας ενοποιημένης ασύρματης‐οπτικής υποδομής για μελλοντικά δίκτυα 5ης γενιάς (5G), όπου θα υπάρχει διαφανή επικοινωνία από το κέντρο δεδομένων μέχρι και τον τελικό χρήστη. Οι επιμέρους στόχοι που έχουν τεθεί για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι:                  

  1. Η δημιουργία μιας ασύρματης‐φωτονικής πειραματικής πλατφόρμας (testbed) για δίκτυα πρόσβασης                                     
  2. Η κατασκευή μιας φωτονικής πειραματικής πλατφόρμας (testbed) για δικτύωση σε κέντρα δεδομένων και υπολογιστικά συστήματα σε όλο το έυρος ιεραρχικών συστημάτων: on‐chip, on‐board, board‐to‐board, rack‐t o‐rack.
  3. H ενοποίηση των δύο σε μία ενιαία υποδομή που υποστηρίζει διαφανή επικοινωνία μεταξύ της πηγής των δεδομένων και του τελικού χρήστη και είναι κατάλληλη για εφαρμογή σε αρχιτεκτονικές για α) μελλοντικά 5G δίκτυα με ταχύτητες της τάξης των Gb/s  ακόμα και για ασύρματες ζεύξεις,  β) κέντρα δεδομένων και υπολογιστικά συστήματα.

   

  Στα πλαίσια αυτού του σκοπού και με στόχο την υλοποίησή του, η ερευνητική μας δραστηριότητα αναπτύσσεται και εξελίσσεται μέσα από την συμμετοχή μας σε Ευρωπαϊκά και μη Ερευνητικά Προγράμματα. Οι δραστηριότητές μας υποστηρίζονται από βιομηχανικές επιχορηγήσεις, εθνικά και χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ερευνητικά προγράμματα. Η ερευνητική μας ομάδα έχει ήδη συμμετάσχει σε αρκετά FP7 και H2020 ερευνητικά προγράμματα (PLATON, RAMPLAS, IASIS,  Mirage, PhoxTrot, COMANDER, PlasmoFAB, L3MATRIX and STREAMS) συντονίζοντας τα πέντε από αυτά (RAMPLAS, PLATON, COMANDER, PlasmoFAB και STREAMS) εστιάζοντας στο πεδίο των οπτικών και ασύρματων-οπτικών τεχνολογιών και δικτύων.  Η ομάδα μας συμμετείχε επίσης στο εθνικό έργο WisePON το οποίο χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Περισσότερες πληροφορίες για κάθε ένα από τα ερευνητικά έργων μελών της ομάδας παρατίθενται στους παρακάτω ιστότοπους:

   

  1. PLASMOFAB
  Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου εδώ -> http://www.plasmofab.eu

  2. ICT-STREAMS
  Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου εδώ -> http://www.ict-streams.eu

  3. L3MATRIX
  Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου εδώ -> http://www.l3matrix.eu

  4. COMANDER
  Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου εδώ -> http://www.mc-comander.eu

  5. MIRAGE
  Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου εδώ -> http://www.ict-mirage.eu

  6. PHOXTROT
  Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου εδώ -> http://www.phoxtrot.eu

  8. RAMPLAS
  Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου εδώ -> http://www.ict-ramplas.eu

  9. WISEPON
  Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου εδώ -> http://wlab11.oteresearch.gr/wisepon/

  10. SoCoNet
  Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου εδώ ->http://soconet.web.auth.gr/

  11. PLATON
  Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου εδώ -> http://www.ict-platon.eu

   


 •  

  Άτομο επικοινωνίας: Νίκος Πλέρος (Συντονιστής)
  Τηλέφωνο: +30 2310998776
  Email: npleros@csd.auth.gr