Εργαστήριο Μελέτης Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων

 •  

  Εργαστήριο Μελέτης Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων (ΕΜΝΝ)

  Laboratory of Neurodegenerative Diseases (LND)

   

  O βασικός σκοπός του ΕΜΝΝ είναι η δημιουργία ενός συνεργατικού διεπιστημονικού δικτύου στον τομέα των Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων (ΝΝ) το οποίο θα αποτελείται από εστιασμένες ομάδες μελέτης με διεπιστημονικότητα και συμπληρωματικότητα στις δράσεις τους, στοχεύοντας στην ολοκληρωμένη ερευνητική προσέγγιση των ΝΝ, από τη διάγνωση μέχρι την θεραπεία. Οι ειδικοί σκοποί της ομάδας είναι:

  1. Η συσπείρωση του ερευνητικού δυναμικού του ΑΠΘ στο πεδίο των ΝΝ με σκοπό τη δημιουργία μιας κρίσιμης μάζας ερευνητών, διευκολύνοντας τη συνεργατική έρευνα, ώσμωση και ανταλλαγή ιδεών.
  2. Η προσέλκυση και εκπαίδευση νέων άριστων ερευνητών στην συνεργατική και διεπιστημονική έρευνα στον τομέα των ΝΝ.
  3. Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην προσέλκυση και εξασφάλιση χρηματοδότησης για την έρευνα στα ΝΝ.
  4. Η μεταφορά της παραγόμενης γνώσης και τεχνογνωσίας στους ενδιαφερόμενους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς της χώρας.
  5. Η προαγωγή της επιστημονικής και ερευνητικής αριστείας στο πεδίο των ΝΝ στην περιοχή της Νότιας Ευρώπης και της Μεσογείου μέσω διεθνών ερευνητικών και επενδυτικών δράσεων.

   

  Οι ομάδες εργασίας είναι κυρίως τρεις:
  Α. ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ με σκοπό την δημιουργία εργαλείων χρήσιμων για την διάγνωση και την αντιμετώπιση της άνοιας
  Β. ΟΜΑΔΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΡΑΠΕΖΑ ΤΩΝ ΝΝ για την μελέτη νέων και καθιερωμένων βιολογικών δεικτών για την άνοια στο πλαίσια θεραπευτικών παρεμβάσεων με φυτικά προϊόντα, και
  Γ. ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΝΝ για την στάθμιση και αξιολόγηση νέων εργαλείων και παρεμβάσεων στη διάγνωση και αντιμετώπιση της άνοιας.

   

  Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  • Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ
  • Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ
  • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ
  • Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ
  • Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  • Τμήμα Χημείας ΑΠΘ
  • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ
  • Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ
  • Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ
  • Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

   

   


 •  

  Το Εργαστήριο Μελέτης Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων ασχολείται με τα εξής ερευνητικά θέματα:

  • Ενεργός γήρανση και νοητική υγεία
  • Διάγνωση και υποστήριξη ατόμων με ΝΝ και των συγγενών τους
  • Χρήση νέων τεχνολογιών στα ΝΝ
  • Εφαρμογές κοινωνικών επιστημών και διαπολιτισμική προσαρμογή διαγνωστικών εργαλείων στα ΝΝ
  • Βασική έρευνα και biobanking στα ΝΝ

   

   


 • Μέλη ΔΕΠ
  ΤΣΟΛΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ) Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ
  ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
  ΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ
  ΤΣΙΑΤΣΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ
  ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Καθηγητής, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

  ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ
  ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
  ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΝΝ
  ΚΑΣΑΠΗ ΕΛΕΝΗ Καθηγήτρια, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ
  ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ

  ΟΜΑΔΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΡΑΠΕΖΑ ΤΩΝ ΝΝ
  ΠΑΝΤΑΖΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας ΑΠΘ
  ΣΙΝΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ
  ΚΟΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Το Εργαστήριο Μελέτης Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων αποτελείται επίσης από 9 μεταδιδακτορικούς ερευνητές, 16 υποψήφιους διδάκτορες, 8 μεταπτυχιακούς φοιτητές.

   

   

   


 •  

  Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Μελέτης Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων έχουν ως στόχο:

  • Την Κατασκευή νέων ηλεκτρονικών εργαλείων νοητικής αξιολόγησης και εξάσκησης με έμφαση στην έγκαιρη διάγνωση των ΝΝ το gamification και την χρήση εικονικών περιβαλλόντων  για την βελτίωση και την αντιμετώπιση των νοητικών και συμπεριφορικών αλλαγών των ασθενών και των περιθαλπόντων τους
  • Τον ορισμό προτύπων ορθής μετάφρασης και πολιτισμικής προσαρμογής διαγνωστικών δοκιμασιών και ανάλογη πιστοποίηση για μεταφραστές με παράλληλη ανάπτυξη συνδρομητικών δικτυακών υπηρεσιών υποστήριξης και παρακολούθησης γλωσσικής και πολιτισμικής προσαρμογής διαγνωστικών δοκιμασιών.
  • Την Ανάπτυξη εφαρμογών τηλεϊατρικής/ τηλε-εκπαίδευσης (α) για την εξ αποστάσεως εξέταση και παρακολούθηση ασθενών, (β) για τη νοητική εξάσκηση των ασθενών και (γ) για την εξ αποστάσεως υποστήριξη και εκπαίδευση περιθαλπόντων ασθενών με ΝΝ και επαγγελματιών υγείας σε μεγάλη κλίμακα.
  • Κατασκευή χαμηλού κόστους συσκευής για τη χρήση βιο-αισθητήρων για την ανίχνευση βιολογικών δεικτών στο σάλιο.
  • Ανάπτυξη χαμηλού κόστους βιο-αισθητήρα από νανο-υλικά για τον εντοπισμό ΝΝ
  • Κατασκευή βάσεων δεδομένων και τράπεζας βιολογικού υλικού για τα ΝΝ για χρήση στην έρευνα και τη χάραξη πολιτικής υγείας
  • Ανάλυση υπάρχοντος βιολογικού υλικού σε συνεργασία με την Πανελλήνια Βιοτράπεζα Νευρολογικών Νοσημάτων (ΠΑΒΙΝΝ)
  • Μελέτη της δυνατότητας εντοπισμού ΝΝ μέσω βιοψίας δέρματος
  • Μελέτη της δυνατότητας χρήσης μεσεγχυματικών κυττάρων στη θεραπεία των ΝΝ σε συνεργασία με την Biohellenika

   

   


 •  

  Άτομο επικοινωνίας: Μαγδαληνή Τσολάκη (Συντονίστρια)
  Τηλέφωνο: +30 6942918933
  Email: tsolakim1@gmail.com