Έρευνα και Ανάπτυξη Προηγμένων Υλικών

 •  

  Ομάδα Έρευνας & Ανάπτυξης Προηγμένων Υλικών

  Research & Development in Advanced Materials (CERDAM)

   

  Στη διεπιστημονική Ομάδα Έρευνας & Ανάπτυξης Προηγμένων Υλικών συμμετέχουν ερευνητές από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, καθώς και το Texas A&M University μέσω του Τμήματος Αεροναυπηγικής.

   

  Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ
  • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ
  • Department of Aerospace Engineering, Texas A&M University

   


 •  

  Η Ομάδα Έρευνας & Ανάπτυξης Προηγμένων Υλικών παρέχει υπηρεσίες προς άλλα ακαδημαϊκά / ερευνητικά ιδρύματα αλλά κυρίως προς τη βιομηχανία, οι οποίες αφορούν στην ανάπτυξη νέων υλικών και μεθοδολογιών καθώς και των τρόπων κάτω από τους οποίους αυτά ελέγχονται και πιστοποιούνται σε επίπεδο μηχανικών χαρακτηριστικών.

  Oι υπηρεσίες που παρέχονται καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο επιστημονικό φάσμα, όπως υλικά κατασκευών, αεροναυπηγικής, αυτοκινητοβιομηχανίας, εφαρμογών ενέργειας και περιβάλλοντος μέχρι και βιοϋλικά.

   

   

   


 •  

  Μέλη ΔΕΠ
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ
  ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΥΔΑΣ Καθηγητής, Τμήμα Αεροναυπηγικής, Texas A&M University

   

   

   

   


 •  

  Τα υλικά και οι μεθοδολογίες που αναπτύσσονται από την Ομάδα Έρευνας & Ανάπτυξης Προηγμένων Υλικών εξυπηρετούν τις ανάγκες τόσο της εγχώριας όσο και της διεθνούς βιομηχανίας με κυρίαρχη στόχευση την εξεύρεση καινοτόμων εφαρμογών ούτως ώστε να αναπτύσσεται η ποιότητα ζωής των ανθρώπων, καθώς και να εξελίσσεται το τεχνολογικό υπόβαθρο.

   

   

   


 •  

  Άτομο επικοινωνίας : Νικόλαος Μιχαηλίδης, Καθηγητής (Συντονιστής)
  Τηλέφωνο : +30 2310 995891
  Email : nmichail@eng.auth.gr