Παρουσίαση των πρώτων διεπιστημονικών ερευνητικών ομάδων που εντάχθηκαν στο ΚΕΔΕΚ

TSOU2471
Τρίτη,28Ιούνιος,2016
κτίριο Α', ΚΕΔΕΚ, 19:30

 

Η Επιτροπή του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας στο πλαίσιο της ενημέρωσης για την πορεία λειτουργίας του Κέντρου διοργάνωσε την Τρίτη 28 Ιουνίου, εκδήλωση για την παρουσίαση των πρώτων διεπιστημονικών ερευνητικών ομάδων που εντάχθηκαν σε αυτό. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του κτιρίου Α’ (3ος όροφος) του ΚΕΔΕΚ και ήταν η πρώτη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στους χώρους του.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Πρύτανης του ΑΠΘ καθηγητής Περικλής Μήτκας, και o Πρόεδρος του ΚΕΔΕΚ, αναπλ. Πρύτανη Έρευνας και Συντονισμού καθ. Θεόδωρος Λαόπουλος και στη συνέχεια η αναπληρώτρια Πρόεδρος του ΚΕΔΕΚ καθ. Αγγ. Λεμονίδου παρουσίασε το ΚΕΔΕΚ: Μία νέα πραγματικότητα στο ΑΠΘ.

Κατόπιν ο λόγος δόθηκε στους συντονιστές των πρώτων 9 ομάδων που εντάχθηκαν στο ΚΕΔΕΚ μετά την πρώτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Σεπτ 2015), οι οποίοι παρουσίασαν τις ομάδες και το ερευνητικό τους έργο καθώς και τη γενικότερη εμπειρία τους από το ΚΕΔΕΚ.

Παρουσιάστηκαν οι ομάδες:

1/ Βιώσιμη διαχείριση ποιότητας ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος (SUMAQ) [καθ. Νικόλαος Μουσιόπουλος]

2/ Υπηρεσίες Έρευνας Παρακολούθησης και Πρόγνωσης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος (ΥΠΕΡΟΣ) [καθ. Δημήτριος Μελάς]

3/ Ερευνητική Ομάδα Ασύρματων και Φωτονικών Συστημάτων & Δικτύων (ΕΡΑΦΟΣ) [επίκ. καθ. Νικόλαος Πλέρος]

4/ Βιώσιμες Αγροδιατροφικές Εφοδιαστικές Αλυσίδες (ΒΑΕΦΑ) [αναπλ. καθ. Δημήτριος Βλάχος]

5/ Κέντρο Βιοανάλυσης και Τεχνολογιών OMICS (BIOMIC) [καθ. Γεώργιος Θεοδωρίδης]

6/ Ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας (CORE) [αναπλ. καθ. Ελευθέριος Τσιρίδης]

7/ Ομάδα Έρευνας στο Εκθεσίωμα και την Υγεία (HERACLES) [αναπλ. καθ. Δημοσθένης Σαρηγιάννης]

8/ Κέντρο Αριστείας Φυσικών Προϊόντων-ΑΠΘ (Nat-Pro) [αναπλ. καθ. Ανδρεάννα Ασημοπούλου]

9/ Ψηφιακή αποτύπωση και κατασκευή με πρόσθεση υλικού (DRAM) [καθ. Αθανάσιος Μιχαηλίδης]

 

Μετά τις παρουσιάσεις των εννέα ομάδων πραγματοποιήθηκε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με μέλη της επιτροπής και εκπροσώπους των ομάδων με θέμα τη διαμόρφωση οδικού χάρτη ώστε να καταστεί το ΚΕΔΕΚ πόλος αριστείας του ΑΠΘ.

Φωτογραφίες εκδήλωσης: