Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας: η Υλοποίηση ενός μακροχρόνιου στόχου και οι νέες προσκλήσεις

Παρασκευή,7Μάρτιος,2014
Αίθουσα Τελετών ΑΠΘ
 • Πρόσκληση
 • Πρόγραμμα
 • Χαιρετισμός Πρύτανη ΑΠΘ, καθ. Ιω. Μυλόπουλου
 • Εισήγηση Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ. Χρ. Βασιλάκου
 • Εισήγηση Αντιπεριφερειάρχη Εξωστρέφειας, Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών κας Τζελίνας Μακραντωνάκη
 • Εισήγηση κ. Μιχάλη Μπλέτσα, Director of Computing, MIT Media LAB
 • Στρογγυλή Τράπεζα “Σχεδιασμός, σταδιακή υλοποίηση και προοπτικές του ΚΕΔΕΚ”

  • Καθ. Σοφία Κουίδου-Ανδρέου, Αναπληρώτρια Πρύτανη, Αντιπρύτανις Έρευνας ΑΠΘ – “Η πορεία προς την υλοποίηση του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας: Προκλήσεις και επιλογές”
  • Καθ. Δημ. Κυριακίδης, Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕΔΕΚ – “Κανονισμοί και λειτουργία του ΚΕΔΕΚ”
  • Καθ. Περικλής Μήτκας, ανπλ. Πρόεδρος Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ – “Πρώτα βήματα και προοπτικές”

 

Φωτογραφίες εκδήλωσης: