Έντυπο υποβολής πρότασης διεπιστημονικής ομάδας ίδρυσης Κεντρικών Εργαστηριακών Υποδομών