Έντυπο πρότασης ένταξης ομάδων στο ΚΕΔΕΚ

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής προτάσεων ένταξης ομάδων στο ΚΕΔΕΚ μέχρι και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.