5η Πρόσκληση Ένταξης διεπιστημονικών ερευνητικών Ομάδων στο ΚΕΔΕΚ ΑΠΘ

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την πέμπτη (5η) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη διεπιστημονικών ερευνητικών Ομάδων στο ΚΕΔΕΚ, στους δύο διαθέσιμους κενούς χώρους. Προς ενημέρωσή σας επισημαίνουμε ότι στο ΚΕΔΕΚ, κατόπιν των προηγούμενων Προσκλήσεων, έχουν ενταχθεί 24 Ομάδες.

Διευκρινίζεται πως σε Ομάδες με συναφές ερευνητικό αντικείμενο μπορεί, εφόσον πληρούν τα κριτήρια και επιλεγούν, να διατεθεί κοινός χώρος προς συστέγαση.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση kedek_info@auth.gr  Πληροφορίες: κ. Αριάδνη Ανδρεάδου, τηλέφωνο: 9-90580.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 14 Απριλίου 2023.

 

Ο Πρόεδρος του ΚΕΔΕΚ

Ευστράτιος Στυλιανίδης

Αντιπρύτανης Έρευνας & Διά Βίου Εκπαίδευσης

 

Συνημμένα Αρχεία:

Έντυπο-αίτησης-ένταξης-νέων-ομάδων-στο-ΚΕΔΕΚ

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Κριτήρια αξιολόγησης_νέες_ομάδες

Απόφαση Συγκλήτου Κρατήσεις ΚΕΔΕΚ

ΚΕΔΕΚ_Χώροι-προς-διάθεση