4η Πρόσκληση Ένταξης διεπιστημονικών ερευνητικών Ομάδων στο ΚΕΔΕΚ ΑΠΘ

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της Διαβούλευσης για τις διαδικασίες του ΚΕΔΕΚ, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την τέταρτη (4η) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη διεπιστημονικών ερευνητικών Ομάδων στο ΚΕΔΕΚ, στους διαθέσιμους κενούς χώρους. Προς ενημέρωσή σας επισημαίνουμε ότι στο ΚΕΔΕΚ, κατόπιν των προηγούμενων Προσκλήσεων, έχουν ενταχθεί 21 Ομάδες.

Διευκρινίζεται πως σε Ομάδες με συναφές ερευνητικό αντικείμενο μπορεί, εφόσον πληρούν τα κριτήρια και επιλεγούν, να διατεθεί κοινός χώρος προς συστέγαση.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση kedek_info@auth.gr  Πληροφορίες: κ. Αριάδνη Ανδρεάδου, τηλέφωνο: 9-90580.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 15 Φεβρουαρίου 2022.

 

Ο Πρόεδρος του ΚΕΔΕΚ

Ευστράτιος Στυλιανίδης

Αντιπρύτανης Έρευνας & Διά Βίου Εκπαίδευσης

 

Συνημμένα Αρχεία:

Έντυπο αίτησης ένταξης νέων ομάδων στο ΚΕΔΕΚ 12_2021

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Κριτήρια αξιολόγησης_νέες_ομάδες

Απόφαση Συγκλήτου Κρατήσεις ΚΕΔΕΚ

ΚΕΔΕΚ_Χώροι προς διάθεση