3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη διεπιστημονικών ερευνητικών ομάδων στο ΚΕΔΕΚ

Η Επιτροπή ΚΕΔΕΚ ανακοινώνει την τρίτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη διεπιστημονικών ερευνητικών ομάδων στο ΚΕΔΕΚ.

Προς ενημέρωσή σας επισημαίνουμε ότι στο πλαίσιο της πρώτης και δεύτερης πρόσκλησης έχουν ήδη ενταχθεί 18 ομάδες
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων για ένταξη διεπιστημονικών ερευνητικών ομάδων:

  1. Ερευνητικών δραστηριοτήτων
  2. Ίδρυσης Κεντρικών Εργαστηριακών Υποδομών και
  3. Παροχής Υπηρεσιών

 

Επισυνάπτονται τα σχετικά έντυπα υποβολής πρότασης.
Η αποστολή των προτάσεων θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση kedek@auth.gr.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018.

 

 

Συνημμένα αρχεία:
Research
Core facilities
Services