Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς καθηγητές του ΑΠΘ

Η Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ), προσκαλεί τους καθηγητές του Πανεπιστημίου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στη νέα δράση του ΚΕΔΕΚ που πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Επιτροπής Ερευνών και αφορά στη συγκρότηση ομάδων για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων διεπιστημονικού χαρακτήρα προς διεθνείς ερευνητικούς φορείς, στους τομείς:

  • Της Πληροφορικής στις Επιστήμες Ζωής, της Ψηφιακής Μοντελοποίησης (Biomodeling) και της Ανάλυσης Μεγάλου Όγκου Βιολογικών Δεδομένων,
  • Των Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,
  • Των Ανθρωπιστικών Επιστημών και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορείτε να το βρείτε εδώ

Υποβολή εντύπων από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: kedek@rc.auth.gr ή kedek@auth.gr

Πληροφορίες: Γραμματεία ΚΕΔΕΚ, 2310 99.4071, 99.0581, kedek@rc.auth.gr, kedek@auth.gr

Συνημμένα αρχεία:
proposals