Παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών

Τα αποτελέσματα του Ερευνητικού Προγράμματος «Πιλοτική Λειτουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασικών Πυρκαγιών [ΕΠαΔαΠ] – Ανάπτυξη δεικτών, προϊόντων και υπηρεσιών σχετικών με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών καθώς και την εκτίμηση των επιπτώσεων αυτών» θα παρουσιαστούν σε διημερίδα που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 και την Τρίτη 27 Ιουνίου 2017 και διοργανώνεται από το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του ΑΠΘ και το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (i-BEC).

Οι εργασίες της πρώτης ημέρας της διημερίδας, τη Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 και ώρα 9:00, θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας – ΚΕ.Δ.Ε.Κ. του ΑΠΘ (Κτίριο Α΄, Κεντρική Αίθουσα Διαλέξεων), ενώ την Τρίτη 27 Ιουνίου 2017, θα γίνει ξενάγηση των εκπροσώπων των προσκεκλημένων φορέων στο Πανεπιστημιακό Δάσος του Ταξιάρχη (επίδειξη του πρότυπου σχεδίου αντιπυρικού σχεδιασμού της περιοχή).

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, Αν. Καθηγητής Ιωάννης Γήτας.

Το Εθνικό Παρατηρητήριο Δασικών Πυρκαγιών – ΕΠαΔαΠ στοχεύει στη δημιουργία υπηρεσιών, σχετικών με την πρόληψη αλλά και την εκτίμηση των επιπτώσεων των δασικών πυρκαγιών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιχειρησιακά από τους αρμόδιους φορείς στη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών. Οι υπηρεσίες αυτές βασίζονται σε εξελιγμένες μεθόδους ανάλυσης δορυφορικών δεδομένων μέσης ή υψηλής ευκρίνειας και δύναται να ενημερωθούν ή να εφαρμοστούν σε περιοχές που δεν υπάρχουν άλλα δεδομένα.

Στο πλαίσιο του ΕΠαΔαΠ αναπτύσσονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

-Υπηρεσία χαρτογράφησης τύπων καύσιμης ύλης, με δυνατότητα ανανέωσης του χαρτογραφικού προϊόντος.

-Υπηρεσία ημι-αυτόματης χαρτογράφησης καμένων εκτάσεων, η οποία παρέχει την οριοθέτηση της καμένης έκτασης με υψηλή ακρίβεια και σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

-Υπηρεσία μεσοπρόθεσμης πρόβλεψης κινδύνου έναρξης δασικών πυρκαγιών, η οποία έχει δυνατότητα οχταήμερης πρόβλεψης.

Πληροφορίες σχετικά με το ερευνητικό έργο: http://epadap.web.auth.gr

Συνημμένα αρχεία:
prosklisi_epadap_