Παράλληλες εκδηλώσεις του ΕΛΚΕ ΑΠΘ στην 84η ΔΕΘ

TSU_0207

Το ΚΕΔΕΚ σας προσκαλεί την Κυριακή 15/9, στις 13:00, στο Περίπτερο 12 – Digital Greece, όπου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση: “Καινοτόμες Διεπιστημονικές Ομάδες του ΑΠΘ στο πλαίσιο του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας & Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ)“. Στόχος της εκδήλωσης είναι να παρουσιαστεί η διεπιστημονική έρευνα του ΑΠΘ που διεξάγεται στους χώρους του ΚΕΔΕΚ και η αμφίδρομη σχέση των ερευνητικών ομάδων του ΚΕΔΕΚ με την κοινωνία και την οικονομία.

Ομιλητές/Πρόγραμμα:

  • UAV-iRC – Ερευνητικό Κέντρο Μη-επανδρωμένων Αεροχημάτων: Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ Κυριάκος Υάκινθος
  • WinPhos – Ασύρματα και Φωτονικά Συστήματα και Δίκτυα: Αν. Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ Νικόλαος Πλέρος
  • PlantCult – Πολιτισμοί της Διατροφής στην Αρχαία Ευρώπη: Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ Σουλτάνα-Μαρία Βαλαμώτη
  • ATLAS – Κατασκευή Ανιχνευτών Στοιχειωδών Σωματιδίων: Αν. Καθηγητής Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ Δημήτριος Σαμψωνίδης

*Συντονισμός: Κώστας Τσαούσης, Δημοσιογράφος

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Παράλληλων Εκδηλώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας στην 84η ΔΕΘ.

 

 

Συνημμένα αρχεία:
TSU_0209
TSU_0207
TSU_0218
TSU_0090