Η ομάδα ATLAS του ΚΕΔΕΚ στο newsletter του Experimental Physics Department του CERN

Atlas CERN

Η ομάδα ATLAS του ΚΕΔΕΚ στο newsletter του Experimental Physics Department του CERN.

Το άρθρο μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.