Επίσκεψη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου του Freiburg, Καθηγητή Schiewer, στο ΚΕΔΕΚ

Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Συντονισμού και Πρόεδρος του ΚΕΔΕΚ, Καθηγητής Θεόδωρος Λαόπουλος μαζί με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου του Freiburg, Καθηγητή Schiewer, και την Αναπληρώτρια Πρόεδρο του ΚΕΔΕΚ, Καθηγήτρια Αγγελική Λεμονίδου

Τη Δευτέρα 15/4 επισκέφθηκε το ΚΕΔΕΚ ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου του Freiburg, Καθηγητής Hans-Jochen Schiewer, στο πλαίσιο της συνεργασίας του εν λόγω Πανεπιστημίου με το ΑΠΘ στην πρόταση που έχει υποβληθεί για το European University Initiative. Στη συνάντηση παρέστησαν εκ μέρους του ΑΠΘ ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Μήτκας, ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Συντονισμού και Πρόεδρος του ΚΕΔΕΚ, Καθηγητής Θεόδωρος Λαόπουλος και η Αναπληρώτρια Πρόεδρος του ΚΕΔΕΚ, Καθηγήτρια Αγγελική Λεμονίδου.

Αρχικά, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις των  δύο Ιδρυμάτων και πιο συγκεκριμένα αναφορικά με τα Τμήματα και τις Σχολές που διαθέτουν, τις ερευνητικές τους δραστηριότητες και τους φορείς χρηματοδότησης καθώς και τα δίκτυα συνεργασιών που έχουν αναπτύξει. Επίσης, έγινε μία σύντομη παρουσίαση του ΚΕΔΕΚ, των υποδομών του και των ομάδων που δραστηριοποιούνται σε αυτό. Με σκοπό να γνωρίσει καλύτερα το έργο των  ομάδων ακολούθησε η ξενάγηση του Καθηγητή Schiewer σε ερευνητικά εργαστήρια του Κέντρου όπου και είχε την ευκαιρία  να συνομίλησει με ερευνητές των ομάδων.