Εγκαίνια του Κέντρου Έρευνας & Ανάπτυξης Προηγμένων Υλικών (CERDAM) και συνάντηση φορέων καινοτομίας

Τη Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017, στο ΚΕΔΕΚ του ΑΠΘ, πραγματοποιήθηκε η τελετή εγκαινίων του Κέντρου Έρευνας & Ανάπτυξης Προηγμένων Υλικών (Center for Research & Development of Advanced Materials – CE.R.D.A.M.), ύστερα από πρωτοβουλία που προέκυψε από τη μακροχρόνια συνεργασία των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ΑΠΘ και TEXAS A&M – TEES (Texas Engineering Experiment station).

Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Προηγμένων Υλικών είναι το επιστέγασμα μιας πολυετούς συνεργασίας καθηγητών και προσωπικού των δύο Πανεπιστημίων, σε θέματα έρευνας προηγμένων υλικών, όπως η παραγωγή και μηχανική σύνθετων υλικών, τα πολυλειτουργικά υλικά, η μοντελοποίηση και οι εφαρμογές τους. Στόχος του CE.R.D.A.M. είναι η υλοποίηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, η από κοινού διοργάνωση θερινών σχολείων και άλλων εκπαιδευτικών δράσεων, η αξιοποίηση κοινών ερευνητικών αποτελεσμάτων, η συνεργασία με βιομηχανικούς φορείς κ.α..

Αμέσως μετά τα εγκαίνια, με την υποστήριξη και συνεργασία της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας (ΑΖΚ) Α.Ε., πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας των φορέων καινοτομίας της πόλης με την αντιπροσωπεία και τους εκπροσώπους των Πανεπιστήμιων των Η.Π.Α. TEXAS A&M και του ΑΠΘ.


Πηγή: http://auth.gr