Διαβούλευση στο πλαίσιο επικείμενης Πρόσκλησης Ένταξης νέων ομάδων στο ΚΕΔΕΚ

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΑΠΘ,

Με αφορμή την επικείμενη Πρόσκληση Ένταξης νέων ομάδων στο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας – ΚΕΔΕΚ του ΑΠΘ, σας προσκαλούμε σε δεκαπενθήμερη διαβούλευση με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων επί του εντύπου ένταξης νέων ομάδων, των κριτηρίων ένταξης αυτών και των κριτηρίων αξιολόγησης των υφιστάμενων και νέων ομάδων.

Μπορείτε να αποστείλετε τις παρατηρήσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedek_info@auth.gr, έως την Τρίτη 30/11/2021.

 

Συνημμένα Αρχεία:

Έντυπο αίτησης ένταξης νέων ομάδων στο ΚΕΔΕΚ

Οδηγίες συμπλήρωσης Εντύπου Ένταξης

Κριτήρια ένταξης νέων Ομάδων

Κριτήρια αξιολόγησης υφιστάμενων Ομάδων

Απόφαση Συγκλήτου_Κρατήσεις ΚΕΔΕΚ