Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα του ​

Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας​ (ΚΕΔΕΚ)

Epitropos
kedek-deth
Winphos_RAM_banner
Rector_of_Freiburg
Atlas banner
omades_banner
Atlas_Voria_banner
UAV_ERT3_banner
Plantcult_taNea
Pleros_vraveusi
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
 

To Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ) ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2014, σηματοδοτώντας την επιδίωξη του ΑΠΘ να επαναπροσδιορίσει το ρόλο της έρευνας για την ανάπτυξη της χώρας και να διαμορφώσει νέες πιο αποτελεσματικές δομές διεπιστημονικής συνεργασίας. Από το 2015 μέχρι σήμερα, και έπειτα από τρεις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, έχουν ενταχθεί σε αυτό 22 ερευνητικές ομάδες.

Βασική αποστολή του ΚΕΔΕΚ αποτελεί η προώθηση και ανάπτυξη της διεπιστημονικότητας σε ένα ανοικτό και συνεργατικό περιβάλλον αριστείας, το οποίο αξιοποιεί τις ερευνητικές υποδομές του ΑΠΘ σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, διευρύνει τη συνέργεια του Πανεπιστημίου με την Κοινωνία και συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτής της αποστολής έχουν τεθεί οι ακόλουθοι στόχοι:

Ενίσχυση της αριστείας

Προσέλκυση νέων επιστημόνων

Μετάδοση της γνώσης και μεταφορά της τεχνολογίας

Ενδυνάμωση της εθνικής οικονομίας.

Διαμόρφωση διεπιστημονικής κουλτούρας

Αποτελεσματικότερος συντονισμός των μεγάλων ερευνητικών υποδομών

Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας και καινοτομίας προς όφελος του Ιδρύματος

Δημιουργία ενός ισχυρού ερευνητικού πόλου στον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο

Με αυτό τον τρόπο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ως κύριος ερευνητικός εταίρος στον χώρο της Βόρειας Ελλάδας, θα συνεχίσει να πρωτοπορεί στην παραγωγή νέας γνώσης με καινοτομικές δράσεις σε μεγάλο εύρος θεματικών πεδίων, απαντώντας στις προκλήσεις της νέας χρηματοδοτικής περιόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στηρίζοντας, παράλληλα, την αναπτυξιακή πορεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.