ΚΕΔΕΚ Α’ Φάση

Η υλοποίηση του εγχειρήματος της Α’ Φάσης θα αρχίσει με τη στέγαση των ερευνητικών δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται από τεχνολογίες πληροφορικής και εξυπηρετούν τους επτά ερευνητικούς τομείς του ΚΕΔΕΚ.

Στόχος της Α΄ Φάσης είναι η επιτάχυνση της προετοιμασίας του ΑΠΘ στην κατεύθυνση της διεπιστημονικής έρευνας, πριν από την ολοκλήρωση των μεγάλων εργαστηριακών υποδομών.

Η επιλογή να ξεκινήσει το ΚΕΔΕΚ τη λειτουργία του άμεσα με τη στέγαση διεπιστημονικών ερευνητικών προγραμμάτων που απαιτούν μόνο χρήση τεχνολογιών πληροφορικής επιτρέπει την απεξάρτηση του εγχειρήματος από την ολοκλήρωση των κτιριακών υποδομών, ενώ η σταδιακή υλοποίηση του έργου του ΚΕΔΕΚ μέσω της Α’ φάσης, θα επιτρέψει τη σταδιακή αξιολόγηση των επιμέρους δράσεων, ενέργεια η οποία, τελικά, δεν μπορεί παρά να αποβεί ευεργετική για το όλο εγχείρημα.