Επιτροπή ΚΕΔΕΚ

Η Επιτροπή Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ) έχει ως έργο την οργάνωση της λειτουργίας του ΚΕΔΕΚ και το συντονισμό όλων των απαραίτητων δράσεων ώστε το νέο κτίριο να αποκτήσει τις απαραίτητες τεχνολογικές και λειτουργικές υποδομές για την υλοποίηση έργων διεπιστημονικής και συνεργατικής έρευνας. Την εποπτεία της Επιτροπής και του ΚΕΔΕΚ έχει ο Αντιπρύτανης Έρευνας & Δια Βίου Εκπαίδευσης ΑΠΘ, Ευστράτιος Στυλιανίδης.

H Επιτροπή ΚΕΔΕΚ ορίστηκε με απόφαση της Συγκλήτου 3089/07-12-2021.

Ευστράτιος Στυλιανίδης, καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης (Πρόεδρος)

Ανδρεάνα Ασημοπούλου, καθηγήτρια, Τμήμα Χημικών Μηχανικών (Αντιπρόεδρος)

• Βικτώρια Σαμανίδου, καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας

• Ελένη Κατράγκου, αν. καθηγήτρια, Τμήμα Γεωλογίας

• Αικατερίνη Τσικαλουδάκη, αν. καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

• Νικόλαος Πλέρος, αν. καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής

• Δημήτριος Σαμψωνίδης, αν. καθηγητής, Τμήμα Φυσικής

• Γεώργιος Παπαζήσης, αν. καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής

• Ιωάννης Βιζιριανάκης, αν. καθηγητής, Τμήμα Φαρμακευτικής

• Θωμάς Κωτσόπουλος, αν. καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας