Επιτροπή ΚΕΔΕΚ

Η Επιτροπή Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ) έχει ως έργο την οργάνωση της λειτουργίας του ΚΕΔΕΚ και το συντονισμό όλων των απαραίτητων δράσεων ώστε το νέο κτίριο να αποκτήσει τις απαραίτητες τεχνολογικές και λειτουργικές υποδομές για την υλοποίηση έργων διεπιστημονικής και συνεργατικής έρευνας.

Την εποπτεία της Επιτροπής και του ΚΕΔΕΚ έχει ο Αντιπρύτανης Έρευνας & Καινοτομίας  ΑΠΘ, καθηγητής Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Κυριάκος Υάκινθος.

H Επιτροπή ΚΕΔΕΚ για τη διετία 2024-2025:

Βλαχοκώστας Χρίστος, αν. καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (Πρόεδρος)

• Αϊβαλιώτης Μιχαήλ, αν. καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής

• Βλάχου Χαρισία, εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

• Θεοδωρίδης Γεώργιος, καθηγητής, Τμήμα Χημείας

• Ελένη Κατράγκου, αν. καθηγήτρια, Τμήμα Γεωλογίας

• Ιωάννης Πολίτης, αν. καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

• Δημήτριος Σαμψωνίδης, καθηγητής, Τμήμα Φυσικής

• Αθανάσιος Τσίκληρας, καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας