Επιτροπή ΚΕΔΕΚ

Η Επιτροπή Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ) έχει ως έργο την οργάνωση της λειτουργίας του ΚΕΔΕΚ και το συντονισμό όλων των απαραίτητων δράσεων ώστε το νέο κτίριο να αποκτήσει τις απαραίτητες τεχνολογικές και λειτουργικές υποδομές για την υλοποίηση έργων διεπιστημονικής και συνεργατικής έρευνας. Την εποπτεία της Επιτροπής και του ΚΕΔΕΚ έχει ο Αντιπρύτανης Έρευνας & Δια Βίου Εκπαίδευσης ΑΠΘ, Ευστράτιος Στυλιανίδης.

 
H Επιτροπή ΚΕΔΕΚ ορίστηκε με απόφαση της Συγκλήτου 3007/30-10-2019 και επικαιροποιήθηκε με απόφαση Συγκλήτου 3020/03-04-2020.
 

Ευστράτιος Στυλιανίδης, αν. καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης (Πρόεδρος)

Ανδρεάνα Ασημοπούλου, αν. καθηγήτρια, Τμήμα Χημικών Μηχανικών (Αντιπρόεδρος)

• Ανδρέας Γεωργακόπουλος, καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας

• Αγγελική Λεμονίδου, καθηγήτρια, Τμήμα Χημικών Μηχανικών 

• Νικόλαος Πλέρος, αν. καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής

• Ιωάννης Σάββας, αν. καθηγητής, Τμήμα Κτηνιατρικής 

• Δημήτριος Σαμψωνίδης, αν. καθηγητής, Τμήμα Φυσικής

• Χρυσάνθη Σαρδέλη, αν. καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής

• Δήμητρα Ντάφου, επικ. καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας

• Δημήτριος Πούλιος, διοικητικό προσωπικό, Τμήμα Δαπανών