Αίθουσες Εκδηλώσεων

Κεντρική Αίθουσα Διαλέξεων Αίθουσα Συναντήσεων 1 Αίθουσα Συναντήσεων 2
Η Κεντρική Αίθουσα Διαλέξεων βρίσκεται στον τρίτο όροφο του κτιρίου Α του ΚΕΔΕΚ, είναι συνολικού εμβαδού 120τμ, και μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 95 συνέδρους σε αμφιθεατρική διάταξη. Η Αίθουσα Συναντήσεων 1 βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου Β του ΚΕΔΕΚ, είναι συνολικού εμβαδού 40τμ, και μέγιστης χωρητικότητας 30 θέσεων σε αμφιθεατρική διάταξη.

Η Αίθουσα Συναντήσεων 2 βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου Β του ΚΕΔΕΚ, είναι συνολικού εμβαδού 40τμ, και μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 30 άτομα.

Οι μέγιστες χωρητικότητες ανά είδος διάταξης μπορεί να είναι:

  • σε αμφιθεατρική διάταξη, 90-95 θέσεις
  • σε ανοιχτό Π, 41 θέσεις
  • σε σχολική διάταξη 46 – 61 θέσεις

Η μέγιστη χωρητικότητα είναι:

  • σε σχολική διάταξη 30 θέσεις

Οι μέγιστες χωρητικότητες ανά είδος διάταξης μπορεί να είναι:

  • σε αμφιθεατρική διάταξη, 25-30 θέσεις
  • σε ανοιχτό Π, 13 θέσεις

Παροχές:
Προβολικό, Οθόνη προβολής, Ηχητική εγκατάσταση, Μικροφωνική εγκατάσταση , Ηλεκτρονικός υπολογιστής, Wi-Fi,Κλιματισμός

Παροχές:
Προβολικό, Διαδραστικός πίνακας, Ηλεκτρονικός υπολογιστής, Wi-Fi, Κλιματισμός

Παροχές:
Φορητό προβολικό, Φορητή οθόνη προβολής, Wi-Fi, Κλιματισμός

Κράτηση Αίθουσας Κράτηση Αίθουσας Κράτηση Αίθουσας

 

Αίθουσα Συναντήσεων 3 Αίθουσα Συναντήσεων 4 Δώμα Κεντρικής Αίθουσας Διαλέξεων
Η Αίθουσα Συναντήσεων 3 βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου Β του ΚΕΔΕΚ, είναι συνολικού εμβαδού 17τμ, και μέγιστης χωρητικότητας 10 θέσεων. Η Αίθουσα Συναντήσεων 4 βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου Β του ΚΕΔΕΚ, είναι συνολικού εμβαδού 60τμ, και μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 50 άτομα σε αμφιθεατρική διάταξη. Το δώμα βρίσκεται στον τρίτο όροφο του κτιρίου Α του ΚΕΔΕΚ. Το εμβαδό του είναι 350τμ και προσφέρεται για την υποστήριξη υπηρεσιών εστίασης.
 

Η μέγιστη χωρητικότητα είναι:

  • 10 θέσεις

Οι μέγιστες χωρητικότητες ανά είδος διάταξης μπορεί να είναι:

  • σε αμφιθεατρική διάταξη, 50 θέσεις
  • σε ανοιχτό Π, 25 θέσεις
  • σε σχολική διάταξη 28 θέσεις

 

Παροχές:
Wi-Fi, Κλιματισμός

Παροχές:
Προβολικό, Οθόνη προβολής, Κλιματισμός, Wi-Fi

 

Κράτηση Αίθουσας Κράτηση Αίθουσας  

 

Επιπλέον σχόλια:
Διατίθενται κοινόχρηστοι εσωτερικοί χώροι για την υποστήριξη των υπηρεσιών εστίασης που πιθανόν θα συνοδεύουν την εκάστοτε εκδήλωση.