2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη διεπιστημονικών ομάδων στο ΚΕΔΕΚ

 

Η Επιτροπή ΚΕΔΕΚ ανακοίνωσε στις 27 Απριλίου 2016 τη δεύτερη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη  διεπιστημονικών ερευνητικών ομάδων στο ΚΕΔΕΚ.

Η πρόσκληση αφορούσε στην υποβολή προτάσεων για ένταξη διεπιστημονικών ερευνητικών ομάδων

(α) ερευνητικών δραστηριοτήτων

(β) ίδρυσης Κεντρικών Εργαστηριακών Υποδομών      και

(γ) Παροχής Υπηρεσιών

 

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων έληξε την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016

 

Υποβλήθηκαν 14 προτάσεις

 

Συνημμένα αρχεία: