Υβριδικά Ανόργανα – Οργανικά και Νανοσύνθετα Υλικά

 •  

  Ομάδα Υβριδικών Ανόργανων-Οργανικών και Νανοσύνθετων Υλικών

  Hybrid Inorganic-Organic and Nanocomposite Materials Group (NanoHybrid)

   

  Η επιστημονική προσέγγιση (concept) της ομάδας NANO-HYBRID βασίζεται στον σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων ανόργανων, υβριδικών ανόργανων-οργανικών, πολυμερικών και νανοσύνθετων υλικών με ελεγχόμενες ιδιότητες (tailored properties) βάσει των απαιτήσεων στοχευμένων εφαρμογών (targeted applications), στηριζόμενοι σε προηγούμενη γνώση και εμπειρία (knowledge-based design & development).

   

  Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  • Τμήμα Χημείας ΑΠΘ
  • Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ
  • Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ
  • Τμήμα Οδοντιατρικής ΑΠΘ
  • Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ
  • Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Παν/μιο Ιωαννίνων
  • Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Κρήτης

   


 •  

  Η ομάδα ασχολείται με τα εξής ερευνητικά θέματα:

  • Νανοσύνθετα πολυμερικά υλικά χαμηλού κόστους με εφαρμογές σε προϊόντα ευρείας καθημερινής χρήσης (π.χ. ενίσχυση ιδιοτήτων προστατευτικών φιλμ θερμοκηπίων, παραγωγή νέων πλαστικών μπουκαλιών αναψυκτικών με πρώτη ύλη την γλυκόζη της βιομάζας αντί των πετρελαϊκών χημικών, βελτίωση ιδιοτήτων και αποικόδομησης σύνθετων βιο-πλαστικών, κ.α.).
  • Νέα ανόργανα νανο-πορώδη υλικά (με βάση τον άνθρακα, την πυριτία ή άλλα οξείδια μετάλλων) και υβριδικά οργανικά-ανόργανα υλικά για χρήση τους σε περιβαλλοντικές και ενεργειακές εφαρμογές (π.χ. ρόφηση οργανικών και ανόργανων ρύπων στο νερό, επεξεργασία τοξικών αποβλήτων βιομηχανιών, ρόφηση και μεταφορά υδρογόνου και μεθανίου, κ.α.).
  • Μορφοποίηση νέων ανόργανων και υβριδικών υλικών σε συστήματα μεμβρανών και αισθητήρων για περιβαλλοντικές εφαρμογές.
  • Υβριδικά οργανικά-ανόργανα και νανοσύνθετα υλικά στην ιατρική (π.χ. ρητίνες για χρήση προσθετικών υλικών στην οδοντιατρική, κεραμικά ή νανοσύνθετα πολυμερικά υλικά στην ορθοπεδική – συνεργασία με ομάδα C.O.RE., ενθυλάκωση και σταδιακή αποδέσμευση φαρμάκων, κ.α.).
  • Νανοσύνθετα υλικά υψηλών απαιτήσεων για εφαρμογές αυτοκινητοβιομηχανίας και αεροδιαστημικής (π.χ. εξωτερικά μέρη – προφυλακτήρες, κ.α. και εσωτερικά – ταμπλώ κ.α. αυτοκινήτων, σωληνώσεις και δεξαμενές υγρού υδρογόνου, κ.α.).
  • Διαχείριση και αξιοποίηση βιομάζας (παραπροϊόντα ξυλείας, αγροτικών δραστηριοτήτων, μικρο/μακρο-φύκη, κ.α.) προς παραγωγή νέων βιο-προϊόντων (χημικών, πλαστικών, κ.α.).

   


 •  

  Μέλη ΔΕΠ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ) Καθηγητής, Τμήμα Χημείας ΑΠΘ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΡΝΗΣ Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΑΠΘ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΚΙΑΡΗΣ Καθηγητής, Τμήμα Χημείας ΑΠΘ
  ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΪΔΗΣ Καθηγητής, Τμήμα Οδοντιατρικής ΑΠΘ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΛΙΔΗΣ Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ
  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΤΣΙΟΣ Καθηγητής, Τμήμα Χημείας ΑΠΘ
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Καθηγητής, Τμήμα Χημείας ΑΠΘ

   

   


 •  

  Οι δραστηριότητες της ομάδας Nano-Hybrid έχουν ως στόχο:

  • Την αξιοποίηση της διεπιστημονικότητας, της αριστείας και της συνεργασίας
  • Την προσέλκυση χρηματοδότησης, νέων θέσεων εργασίας
  • Την ανάπτυξη νέων προϊόντων/υλικών, μεθοδολογιών και τεχνολογιών προς όφελος της επιστήμης, της οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα

   


 •  

  Άτομο επικοινωνίας : Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Καθηγητής (Συντονιστής)
  Τηλέφωνο : +30 2310 997730
  Email : ktrianta@chem.auth.gr