Βιώσιμη Διαχείριση Ποιότητας Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος

 •  

  Βιώσιμη διαχείριση ποιότητας ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος

  Sustainable Management of Air Quality (SUMAQ)

   

  Στην ομάδα συμμετέχουν 3 πανεπιστημιακά εργαστήρια, 7 μέλη ΔΕΠ και 6 συνεργάτες-ερευνητές. Τα συνεργαζόμενα εργαστήρια διαθέτουν μακρόχρονη εμπειρία στην ποσοτικοποίηση και χημική ανάλυση των ατμοσφαιρικών ρύπων, στην αποτίμηση ποιότητας αέρα με υπολογιστικά μοντέλα και στην εκτίμηση των επιπτώσεων της έκθεσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία.

   

  Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ
  • Τμήμα Χημείας ΑΠΘ
  • Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ

   

   


 •  

  Τα μέλη της ομάδας SUMAQ ασχολούνται με τα εξής ερευνητικά θέματα:

  • Αξιολόγηση της ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια PM10 και αέριους ρύπους στις πόλεις της Θεσσαλονίκης, Λευκωσίας και Augsburg (Γερμανία), καθώς και στα λιμάνια Πειραιά και Βόλου.
  • Δημιουργία ιστοσελίδας για παροχή δεδομένων εκπομπών για αυτοκίνητα. Παρακολούθηση και καταγραφή δεδομένων κατανάλωσης καυσίμου 100 οχημάτων σε διαφορετικές χώρες της Ε.Ε. και δοκιμές σε δυναμομετρική πέδη και σε πραγματικές συνθήκες (MILE21-LIFE).
  • Αφομοίωση δεδομένων ποιότητας αέρα από μετρήσεις αισθητήρων και παρουσίαση αποτελεσμάτων προσομοιώσεων αριθμητικών μοντέλων σε πραγματικό χρόνο σε Πλατφόρμα Ανοιχτών Δεδομένων με χρήση εργαλείων του Διαδικτύου των Πραγμάτων (AIRTHINGS).

   


 •  

  Στόχοι των δράσεων της ομάδας είναι:

  • Ο εντοπισμός και αποτίμηση της συνεισφοράς πηγών ρύπανσης στο αστικό περιβάλλον με συνδυασμένη χρήση μετρήσεων, ποσοτικοποίησης εκπομπών, μοντέλων διασποράς και αποδέκτη.
  • Η επιχειρησιακή πρόβλεψη ποιότητας αέρα και αποτελεσματικότητας μέτρων αντιμετώπισης της ρύπανσης, με έμφαση στην υποστήριξη αρμόδιων αρχών και την ενημέρωση των πολιτών.
  • Η αποτίμηση και επιδημιολογική μελέτη άμεσων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στη δημόσια υγεία από έκθεση σε πολλαπλούς ατμοσφαιρικούς ρύπους.

   


 •  

  Άτομο επικοινωνίας: Νικόλαος Μουσιόπουλος, Καθηγητής (Συντονιστής)
  Τηλέφωνο: +30 2310 996011
  Emailmoussio@meng.auth.gr