Υπάρχει δυνατότητα να στεγαστούν δράσεις ή προγράμματα που ήδη υπάρχουν/τρέχουν;

Ναι, εφόσον αυτά πληρούν τους όρους που θέτει ο Οδηγός Ένταξης Έργων.