Τί είναι το ΚΕΔΕΚ;

Το ΚΕΔΕΚ είναι το Ερευνητικό Κέντρο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, το οποίο στην ολοκληρωμένη του μορφή θα διαθέτει εκείνες τις τεχνολογικές και λειτουργικές υποδομές που θα του επιτρέπουν να υποδέχεται, να υποστηρίζει και να προωθεί έργα διεπιστημονικής και συνεργατικής έρευνας στις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές:

  • Επιστήμες Υγείας, Τροφίμων, Γεωργίας & Βιοτεχνολογίας
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
  • Βιώσιμη Χωρική Ανάπτυξη
  • Ενέργεια & Περιβάλλον: Βιώσιμη Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Οικοσυστημάτων
  • Σύγχρονες Επιστημονικές Τεχνολογικές και Παραγωγικές Διαδικασίες
  • Κοινωνικές, Οικονομικές & Πολιτικές Επιστήμες
  • Ανθρωπιστικές Επιστήμες & Πολιτιστική Κληρονομιά