Πώς θα προσκληθούν οι πρώτοι που θα αποτελέσουν τους αρχικούς πυρήνες;

Θα γίνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλους τους καθηγητές του ΑΠΘ εντός του Φεβρουαρίου. Οι συνοπτικές αιτήσεις/προτάσεις θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα κριτήρια του Οδηγού Ένταξης Έργων.