Ένταξη των πρώτων 9 διεπιστημονικών ερευνητικών ομάδων

Η Επιτροπή ΚΕΔΕΚ ανακοινώνει τα αποτελέσματα της πρώτης πρόσκλησης για ένταξη διεπιστημονικών ερευνητικών ομάδων στο ΚΕΔΕΚ.

Η Επιτροπή απέστειλε στις 28-9-2015 μέσω μηνύματος ΚΗΔ σε όλα τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου πρόσκληση υποβολής προτάσεων ένταξης διεπιστημονικών ομάδων στο ΚΕΔΕΚ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων ήταν η 12-10-2015.

Υποβλήθηκαν συνολικά 13 προτάσεις και μετά από τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων, η οποία περιλάμβανε και συναντήσεις  με τους Επιστημονικά Υπεύθυνους των προτάσεων αλλά και μέλη των ερευνητικών ομάδων, έγιναν δεκτές 9 προτάσεις.

Οι 9 διεπιστημονικές προτάσεις είναι:

  1. Βιώσιμη διαχείριση ποιότητας ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος (ΕΥ καθ. Νικόλαος Μουσιόπουλος)
  2. Ομάδα Έρευνας στο Εκθεσίωμα και την Υγεία (ΕΥ αναπλ. καθ. Δημοσθένης Σαρηγιάννης)
  3. Υπηρεσίες Έρευνας Παρακολούθησης και Πρόγνωσης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος (ΕΥ καθ. Δημήτριος Μελάς)
  4. Ερευνητική Ομάδα Ασύρματων και Φωτονικών Συστημάτων & Δικτύων (ΕΥ επίκ. καθ. Νικόλαος Πλέρος)
  5. Ψηφιακή αποτύπωση και κατασκευή με πρόσθεση υλικού (ΕΥ καθ. Αθανάσιος Μιχαηλίδης)
  6. Βιώσιμες Αγροδιατροφικές Εφοδιαστικές Αλυσίδες (ΕΥ αναπλ. καθ. Δημήτριος Βλάχος)
  7. Κέντρο Βιοανάλυσης και Τεχνολογιών OMICS (EY καθ. Γεώργιος Θεοδωρίδης)
  8. Ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας (ΕΥ αναπλ. καθ. Ελευθέριος Τσιρίδης)
  9. Κέντρο Αριστείας Φυσικών Προϊόντων ΑΠΘ (ΕΥ επίκ. καθ. Ανδρεάνα Ασημοπούλου)

 

Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία εγκατάστασης των 9 διεπιστημονικών ομάδων, με συζητήσεις και ενέργειες της Επιτροπής και των Επιστημονικά Υπεύθυνων για τεχνικά και οργανωτικά θέματα.