Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ενδιαφερόμενους για απασχόληση

Η Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας και της Επιτροπής Ερευνών(ΚΕΔΕΚ), προσκαλεί ενδιαφερόμενες/ους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για απασχόληση στη νέα δράση του ΚΕΔΕΚ που αφορά στην υποστήριξη της συγγραφής ερευνητικών προτάσεων διεπιστημονικού χαρακτήρα στους τομείς:

  • της Πληροφορικής στις Επιστήμες Ζωής, της Ψηφιακής Μοντελοποίησης (Biomodeling) και της Ανάλυσης Μεγάλου Όγκου Βιολογικών Δεδομένων,
  • των Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,
  • των Ανθρωπιστικών Επιστημών και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς,

Οι ενδιαφερόμενες/οι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • να κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα, σε έναν από τους προαναφερόμενους τομείς
  • να έχουν εμπειρία στην συγγραφή ερευνητικών προτάσεων

Το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορείτε να το βρείτε εδώ

Υποβολή εντύπων από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: kedek@auth.gr ή kedek@rc.auth.gr

Πληροφορίες: Γραμματεία ΚΕΔΕΚ, 2310 99.4071, 99.0581, kedek@auth.gr, kedek@rc.auth.gr