Επιτροπή ΚΕΔΕΚ

 

Επιτροπή ΚΕΔΕΚ (απόφαση Συγκλήτου 2943/22-6-2017)

 

 • Θεόδωρος Λαόπουλος, καθηγητής Τμήματος Φυσικής (Πρόεδρος)
 • Αγγελική Λεμονίδου, καθηγήτρια Τμήματος Χημικών Μηχανικών (Αναπλ. Πρόεδρος)
 • Φίλιππος Αραβανόπουλος, καθηγητής Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
 • Μηνάς Γιάγκου, καθηγητής Τμήματος Βιολογίας
 • Νικόλαος Κομνηνός, καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • Αλκιβιάδης Μπάης, καθηγητής Τμήματος Φυσικής
 • Φώτιος Τοπούζης, καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
 • Χρήστος Τσαγγάλης, καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας
 • Κυριάκος Υάκινθος, καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Πασχάλης Φορτομάρης, καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής
 • Δήμητρα Χατζηπαύλου-Λίτινα, καθηγήτρια Τμήματος Φαρμακευτικής