Προκήρυξη Διαγωνισμού για προμήθεια εξοπλισμού γραφείων