22 ερευνητικές ομάδες που έχουν ενταχθεί στο ΚΕΔΕΚ

Έπειτα από τρεις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, έχουν ενταχθεί στο ΚΕΔΕΚ οι παρακάτω 22 ερευνητικές ομάδες:

Ομάδα Συντονιστής/ρια
PlantCult
Πολιτισμοί της Διατροφής στην Αρχαία Ευρώπη
Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Σουλτάνα-Μαρία Βαλαμώτη
WinPhos
Ασύρματα και Φωτονικά Συστήματα και Δίκτυα
Επίκουρος καθηγητής
Νικόλαος Πλέρος
UAV-iRC
Ερευνητικό Κέντρο Μη-επανδρωμένων Αεροχημάτων
Καθηγητής 
Κύρος Υάκινθος
ATLAS
Κατασκευή Ανιχνευτών Στοιχειωδών Σωματιδίων
Αναπληρωτής καθηγητής 
Δημήτριος Σαμψωνίδης
Magna-Charta
Μαγνητικός Χαρακτηρισμός
Αναπληρωτής καθηγητής
Μαυροειδής Αγγελακέρης
EMMETRON
Ηλεκτρομαγνητικές Μετρήσεις
Καθηγητής
Θεόδωρος Σαμαράς
ATMOS
Παρακολούθηση & Πρόγνωση Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος
Καθηγητής
Δημήτριος Μελάς
SerEM
Παρακολούθηση Φυσικού Περιβάλλοντος με τη Χρήση Σύγχρονων Τεχνολογιών
Καθηγητής
Ιωάννης Γήτας
SUMAQ
Βιώσιμη Διαχείριση Ποιότητας Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος
Καθηγητής
Νικόλαος Μουσιόπουλος
SASC
Βιώσιμες Αγροδιατροφικές Εφοδιαστικές Αλυσίδες
Kαθηγητής 
Δημήτριος Βλάχος
HERACLES
Εκθεσίωμα και Υγεία
Kαθηγητής
Δημοσθένης Σαρηγιάννης
BIOMIC
Βιοανάλυση και Τεχνολογίες OMICS
Καθηγητής
Γεώργιος Θεοδωρίδης
NatPro-AUTH
Φυσικά Προϊόντα ΑΠΘ
Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Ανδρεάνα Ασημοπούλου
NanoHybrid
Υβριδικά Ανόργανα - Οργανικά και Νανοσύνθετα Υλικά
Καθηγητής 
Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης
GENeTres
Γονιδιωματική / Επιγενετική Ανάλυση και Μεταφραστική Έρευνα
Καθηγητής
Γεώργιος Τζημαγιώργης
FunPAth
Λειτουργική Πρωτεϊνωματική Ανάλυση και Βιολογία Συστημάτων
Αναπληρωτής καθηγητής
Μιχάλης Αϊβαλιώτης
CORE
Ορθοπαιδική και Αναγεννητική Ιατρική
Kαθηγητής 
Ελευθέριος Τσιρίδης
iScreen
iScreen
Καθηγητής
Φώτιος Τοπούζης
LND
Εργαστήριο Μελέτης Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων
Καθηγήτρια
Μαγδαληνή Τσολάκη
DRAM
Ψηφιακή Αποτύπωση και Κατασκευή με Πρόσθεση Υλικού
Καθηγητής
Αθανάσιος Μιχαηλίδης
CERDAM
Έρευνα και Ανάπτυξη Προηγμένων Υλικών
Καθηγητής
Νικόλαος Μιχαηλίδης
LC3
Χαρακτηρισμός Καταλυτικών Μετατροπέων
Καθηγητής
Ζήσης Σαμαράς