22 ερευνητικές ομάδες που έχουν ενταχθεί στο ΚΕΔΕΚ

Έπειτα από τρεις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, έχουν ενταχθεί στο ΚΕΔΕΚ οι παρακάτω 22 ερευνητικές ομάδες:

Ομάδα Συντονιστής/ρια
Ασύρματα και Φωτονικά Συστήματα και Δίκτυα Επίκουρος καθηγητής Νικόλαος Πλέρος
Ερευνητικό Κέντρο Μη-επανδρωμένων Αεροχημάτων Καθηγητής Κύρος Υάκινθος
Πολιτισμοί της Διατροφής στην Αρχαία Ευρώπη Αναπληρώτρια καθηγήτρια Σουλτάνα-Μαρία Βαλαμώτη
Βιοανάλυση και Τεχνολογίες OMICS Καθηγητής Γεώργιος Θεοδωρίδης
Γονιδιωματική / Επιγενετική Ανάλυση και Μεταφραστική Έρευνα Ομότιμη Καθηγήτρια Σοφία Κουίδου-Ανδρέου
Ομάδα Λειτουργικής Πρωτεϊνωματικής Ανάλυσης και Βιολογίας Συστημάτων Αναπληρωτής καθηγητής Μιχάλης Αϊβαλιώτης
Εκθεσίωμα και Υγεία Αναπληρωτής καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης
Ορθοπαιδική και Αναγεννητική Ιατρική Αναπληρωτής καθηγητής Ελευθέριος Τσιρίδης
iScreen Καθηγητής Φώτιος Τοπούζης
Εργαστήριο Μελέτης Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων Καθηγήτρια Μαγδαληνή Τσολάκη
Κατασκευή Ανιχνευτών Στοιχειωδών Σωματιδίων Αναπληρωτής καθηγητής Δημήτριος Σαμψωνίδης
Υβριδικά Ανόργανα - Οργανικά και Νανοσύνθετα Υλικά Καθηγητής Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης
Έρευνα και Ανάπτυξη Προηγμένων Υλικών Καθηγητής Νικόλαος Μιχαηλίδης
Ψηφιακή Αποτύπωση και Κατασκευή με Πρόσθεση Υλικού Καθηγητής Αθανάσιος Μιχαηλίδης
Χαρακτηρισμός Καταλυτικών Μετατροπέων Καθηγητής Ζήσης Σαμαράς
Μαγνητικός Χαρακτηρισμός Αναπληρωτής καθηγητής Μαυροειδής Αγγελακέρης
Ηλεκτρομαγνητικές Μετρήσεις Καθηγητής Θεόδωρος Σαμαράς
Φυσικά Προϊόντα ΑΠΘ Αναπληρώτρια καθηγήτρια Ανδρεάνα Ασημοπούλου
Παρακολούθηση Φυσικού Περιβάλλοντος με τη Χρήση Σύγχρονων Τεχνολογιών Καθηγητής Δημήτριος Μελάς
Βιώσιμη Διαχείριση Ποιότητας Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος Καθηγητής Νικόλαος Μουσιόπουλος
Βιώσιμες Αγροδιατροφικές Εφοδιαστικές Αλυσίδες Αναπληρωτής καθηγητής Δημήτριος Βλάχος