18 ερευνητικές ομάδες που έχουν ενταχθεί στο ΚΕΔΕΚ

Στο πλαίσιο της πρώτης και της δεύτερης πρόσκλησης, έχουν ενταχθεί στο ΚΕΔΕΚ οι παρακάτω 18 ερευνητικές ομάδες:

 1. Ασύρματα και Φωτονικά Συστήματα και Δίκτυα 
  Συντονιστής: Επίκουρος καθηγητής Νικόλαος Πλέρος
 2. Πολιτισμοί της Διατροφής στην Αρχαία Ευρώπη
  Συντονίστρια: Αναπληρώτρια καθηγήτρια Σουλτάνα-Μαρία Βαλαμώτη
 3. Βιοανάλυση και Τεχνολογίες OMICS 
  Συντονιστής: Καθηγητής Γεώργιος Θεοδωρίδης
 4. Γονιδιωματική / Επιγενετική Ανάλυση και Μεταφραστική Έρευνα
  Συντονίστρια: Καθηγήτρια Σοφία Κουίδου-Ανδρέου
 5. Εκθεσίωμα και Υγεία
  Συντονιστής: Αναπληρωτής καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης
 6. Ορθοπαιδική και Αναγεννητική Ιατρική
  Συντονιστής: Αναπληρωτής καθηγητής Ελευθέριος Τσιρίδης
 7. iScreen
  Συντονιστής: Καθηγητής Φώτιος Τοπούζης
 8. Κατασκευή Ανιχνευτών Στοιχειωδών Σωματιδίων
  Συντονιστής: Αναπληρωτής καθηγητής Δημήτριος Σαμψωνίδης
 9. Υβριδικά Ανόργανα - Οργανικά και Νανοσύνθετα Υλικά
  Συντονιστής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης
 10. Έρευνα και Ανάπτυξη Προηγμένων Υλικών 
  Συντονιστής: Καθηγητής Νικόλαος Μιχαηλίδης
 11. Ψηφιακή Αποτύπωση και Κατασκευή με Πρόσθεση Υλικού 
  Συντονιστής: Καθηγητής Αθανάσιος Μιχαηλίδης
 12. Χαρακτηρισμός Καταλυτικών Μετατροπέων 
  Συντονιστής: Καθηγητής Ζήσης Σαμαράς
 13. Μαγνητικός Χαρακτηρισμός 
  Συντονιστής: Αναπληρωτής καθηγητής Μαυροειδής Αγγελακέρης
 14. Φυσικά Προϊόντα ΑΠΘ 
  Συντονίστρια: Αναπληρώτρια καθηγήτρια Ανδρεάνα Ασημοπούλου
 15. Παρακολούθηση Φυσικού Περιβάλλοντος με τη Χρήση Σύγχρονων Τεχνολογιών 
  Συντονιστής: Καθηγητής Ιωάννης Γήτας
 16. Παρακολούθηση και Πρόγνωση Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος 
  Συντονιστής: Καθηγητής Δημήτριος Μελάς
 17. Βιώσιμη Διαχείριση Ποιότητας Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος 
  Συντονιστής: Καθηγητής Νικόλαος Μουσιόπουλος
 18. Βιώσιμες Αγροδιατροφικές Εφοδιαστικές Αλυσίδες 
  Συντονιστής: Αναπληρωτής καθηγητής Δημήτριος Βλάχος