Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το:

 

Γραφείο γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης

Ραπτοπούλου Χαρά

Τηλ: 2310 990580

E-mail: kedek_info@auth.gr, kedek@auth.gr

 

Γραφείο τεχνικής υποστήριξης

Κοσμαδάκης Ιωάννης 

Τηλ: 2310 990587

E-mail: kedek_support@auth.gr

 

Διεύθυνση: Balkan Center, Κτίρια Α και Β, 10ο χλμ Θεσ/νίκης-Θέρμης, Τ.Κ. 57001

 

Εναλλακτικά, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα αποστολής e-mail.