Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε

  • με τη γραμματεία του ΚΕΔΕΚ

Ελένη Καραγκουνάκη: 2310 990580

Ιωάννα Δόντσιου: 2310 990581

email: kedek@auth.gr

  • με την τεχνική υποστήριξη

Ιωάννης Κοσμαδάκης: 2310 990587

 

Διεύθυνση: Balkan Center, Κτίριο Β, 10ο χλμ Θεσ/νίκης-Θέρμης, Τ.Κ. 57001

 

Εναλλακτικά, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα αποστολής e-mail.